5 mënyra efektive që nuk ju tregojnë arrogantë në punë

266

1.Jini të përqendruar dhe të qëllimshëm për vetë-promovimin

Mendoni për vetë-promovimin si një mjet për të arritur një qëllim, dhe jo një mënyrë të përgjithshme të qenies. Në vend që të shisni punën tuaj gjithandej, identifikoni arritjet specifike ose sukseset që mbështesin një qëllim që ju po përpiqeni të arrini.

2.Mbajini të tjerët pranë vetes

Shpesh, kur keni arritur diçka që vlen të festohet duhet të promovoni idenë se gjatë gjithë rrugës keni pasur ndihmë nga kolegët e punës. Kjo ju nxjerr jo thjesht si një vetë-promovues, por si promovues i të tjerëve, një aftësi udhëheqëse me shumë vlera.

3.Bëni pyetje të mahnitshme që demonstrojnë ekspertizën tuaj

Bërja e pyetjeve të zgjuara është punë e vështirë. Kjo tregon aftësinë tuaj për të ndjekur bisedën dhe ju lejon të ndihmoni dikë tjetër të shkëlqejë gjatë rrugës. Kështu që shfrytëzoni mundësinë që jo vetëm t’i jepni një eksperti mundësinë të shfaqet, por edhe të demonstroni vetë aftësitë tuaja.

4.Kërkoni përshtypje

Nëse ju keni realizuar diçka për të cilën jeni krenar dhe doni të jeni të sigurt që shefi juaj, klienti ose mentori e di se çfarë keni arritur dhe si e keni arritur atë, atëherë kërkimi i feedback-ut mund të jetë një mënyrë e fuqishme për të krijuar mundësinë për të folur në detaje rreth punës së shkëlqyeshme që keni bërë.

5.Ofroni shërbimet tuaja për të tjerët

Një mënyrë e shkëlqyeshme për të demonstruar njohuritë dhe aftësitë tuaja është duke e lënë veten në shërbimit të të tjerëve. Mësimdhënia, stërvitja, mentorimi, të gjitha këto janë mjete të mrekullueshme për të demonstruar talentin tuaj, ndërsa ju pozicionojnë jo si arrogant.