Përfitimi i pensionit për të vetëpunësuarit, mësuesit, ushtarakët dhe invalidët

    214

    Specialisti i Sigurimeve Shoqërore, Fadil Kepi, sqaron për lexuesit e “Telegraf”: Si njësohen vitet e punës për shqiptarët që kanë punuar në emigracion, me ato të punuar në Shqipëri

     Të gjithë ata që kthehen pranë vendbanimit të tyre në Shqipëri dhe janë vetëpunësuar në bujqësi, blegtori, pemëtari, vreshtari, etj., në tokën që kanë marrë sipas ligjit, e kanë blerë apo e kanë marrë me qera, kur nuk janë punësuar në sektorë të tjerë privat apo shtetëror, nga viti 1993 kanë të drejtë të vetësigurohen femra dhe meshkuj 16 vjeç e lart duke paguar për çdo vit në komuna ose bashki këto shuma për një person:

    Në rrethe malore përfshihen: Bulqizë, Dibër, Gramsh, Has, Kolonjë, Kukës, Librazhd, Malësi e Madhe, Mat, Mirditë, Pukë, Skrapar, Tepelenë dhe Tropojë.