Fadil Kepi/ Pensionet për mjekët, emigrantët, ish kryetaret e komunave e bashkive

  392
  Pyetja
  Një financiere në rrethin e Fierit në një institucion shtetëror pyet: A i takon leje e zakonshme një punonjëse e cila është me lejen e lindjes, sa ditë e si paguhet ajo?

  Përgjigje
  Në nenin 92 të Kodit të Punës, miratuar me ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 përfshi dhe ndryshimet e mëvonshme, thuhet: “Periudha e paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohet kohë pune”. Pra në zbatim të këtij neni nëse një punonjëse gjatë vitit ka marrë 30 ditë raporte mjekësore të pagueshme me ndërprerje nga 2, 3 ditë, etj. është e kuptueshme se ajo ka punuar 11 muaj.
  Sigal

  Për më tepër lexoni gazetën Telegraf