Dokumentacioni i ri dhe adresa për viza, për punësim në Australi

  898
  Sigal

  AUSTRALI/ Disa nga mundësitë për të jetuar dhe punuar në Australi

   “Në fund të botës”, por edhe “vendi më i mirë në botë”, “si përrallë”. Këto janë tre cilësimet kryesore që dëgjon mbi Australinë, nga të huaj por edhe nga shqiptarë që e kanë vizituar apo që jetojnë në këtë vend. Të ngulur brez pas brezi, që prej vitit 1927 kur shënohet emigranti i parë shqiptar në Australi e deri në këto njëzet vitet e fundit të ripërtëritjes së emigracionit tonë edhe në kontinentin më të largët të botës.

  Vizat e punës:

  Viza e Përkohshme e Punës, klasi 457, është nga 1-4 vjet dhe aplikuesi duhet të ketë një kualifikim që është në listën e emigrimit për klasin e vizës 457, të ketë IELTS mbi notën 5, duhet të jetë i sponsorizuar nga një kompani australiane dhe ka të drejtë të marrë dhe familjen e tij, d.m.th bashkëshorten/bashkëshortin dhe fëmijët nën moshën 18 vjeç. Kjo vizë ka 3 etapa. Etapa e parë është që sponsorizuesi australian aplikon pranë zyrës së emigracionit australian për sponsorizim dhe paguan 405 dollarë australianë. Etapa e dytë është që sponsorizuesi aplikon për përzgjedhjen e kandidatit në fjalë dhe paguan tarifën prej 80 dollarësh. Etapa e tretë është aplikuesi aplikon për vizë pranë zyrës së emigracionit në Australi dhe paguan shumën prej 305 dollarësh australianë.

  Viza e Sponsorizimit nga Punëdhënësi Australian – ENS është vizë e përhershme dhe duhet të jesh i sponsorizuar nga një kompani australiane në një profesion që është në listën e ENS, të jesh nën moshën 45 vjeç, të kesh minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe të kesh IELTS mbi 5. Pagesa e aplikimit të vizës është 1995 dollarë australianë.

  Viza e sponsorizimit rajonal, klasi 119 – RSMS është vizë e përhershme e sponsorizuar nga një shtet rajonal me një zonë më pak të populluar sesa qytetet e mëdha në Australi. Kriteret e kësaj vize janë të njëjta me ENS. Kjo vizë ka tre etapa si viza e klasit 457. Aplikimi për vizë është 1995 dollarë australianë.

  Viza e profesionit të pavarur, klasi 175 – kjo vizë është vizë e përhershme dhe çdo aplikues mund të aplikojë i pavarur dhe duhet të marrë 65 pikë. Pikët jepen në vartësi të moshës, gjuhës angleze, nivelit të kualifikimit, eksperiencës së punës. Aplikimi i vizës kushton 2960 dollarë australianë.

  Viza e profesionit të sponsorizuar nga një shtet/provincë rajonale apo kushëriri juaj  i cili është rezident i përhershëm australian ose nënshtetas australian që jeton në zonën e përcaktuar nga shteti-176. Kjo vizë është e përhershme dhe me pikë dhe aplikuesi duhet të marrë 65 pikë në vartësi të moshës, nivelit të kualifikimit, gjuhës angleze dhe eksperiencës së punës. Aplikimi për vizë kushton 2960 dollarë australian. Mënyra e aplikimit është e ndarë në tre etapa, njësoj si RSMS.

  Vizat e Biznesit – Janë të përkohshme dhe 4-vjeçare me të drejtë aplikimi për vizë të përhershme pas dy vjetësh. Me vizën e biznesit mund të marrësh edhe familjen dhe kostoja e investimit duhet të jetë minimumi 50 000 dollarë australianë e lart.

  Vizat e Bashkimit Familjar janë viza që merren brenda 10-15 vjetëve ose brenda 2 vjetëve. Tarifat e aplikimit për marrjen e këtyre vizave variojnë nga 1995 deri në 40 000 dollarë australianë.

  Vizat e Fejesës dhe Martesës variojnë nga 9 muaj deri në 2 vjet pastaj aplikohet për rezidencë të përhershme. Marrja e kësaj vize kërkon evidencë mbi takimin fizik të dy personave dhe vazhdimësia e komunikimit të tyre nëpërmjet e-mail apo telefon. Tarifat e vizave për martesë variojnë nga 1995 dollarë australianë.

  Nënshtetësia Australiane merret mbasi të keni jetuar 4 vjet në Australi, dmth 3 vjet rezidencë të përkohshme dhe 1 vit rezidencë të përhershme dhe respektimi i ligjit.

  Për të gjitha aplikimet e vizave australiane është shumë e rëndësishme që dokumentet të jenë të rregullta dhe dëshmia e penalitetit të jetë e pastër.

  Adresa:

  Informacione më të detajuara se si mund të shkohet për të jetuar dhe punuar në Australi mund të gjeni në:

  Departamenti i Emigracionit dhe Nënshtetësisë:

  www.immi.gov.au

  www.citizenship.gov.au

  Ku të gjej një agjent emigrimi:

  www.edwinaci.com.au

  e-mail: [email protected]

  e-mail: [email protected]

  Asistenca për fëmijët

  Emigrantët e rinj me fëmijë mund të kenë të drejtë të marrin Asistencë Familjare si ndihmë për përballimin e kostos së rritjes së fëmijëve. Që të keni këtë të drejtë, ju duhet të keni vizën e qëndrimit të përhershëm dhe të jetoni përgjithmonë në Australi. Por këto janë pagesa suplementare, të cilat nuk mjaftojnë për të jetuar. Informacione të mëtejshme, duke përfshirë fletushka me fakte në shumë gjuhë, ju mund të merrni nëpërmjet faqes së internetit: www.familyassist.gov.au

  Punësimi:

  Australia ofron vende pune të shumëllojshme për të aplikuar; nga zanatçinjtë si elektrikë, hidraulikë, kuzhinierë, parukierë deri tek mësues, mjekë, inxhinierë, përkthyes, gazetarë etj. Pranimi i emigrimit nuk garanton punë, edhe për ata që janë vlerësuar me pikët më të larta në zanatin e tyre. Tregu i punës në Australi vlerësohet si shumë konkurrues. Ata emigrantë që kanë vite që janë vendosur në Australi kanë papunësi shumë të ulët. Njëkohësisht ata që kanë ardhur në Australi nën kategorinë e zanateve kanë në përgjithësi papunësi më të ulët se emigrantët e ardhur në kategori të tjera. Ata që nuk gjejnë punë duhet të regjistrohen menjëherë në Centerlink për të gjetur punë. Dy vitet e para pas mbërritjes emigrantët nuk kanë të drejtë për asistencë sociale.

  Programe falas për gjuhën angleze

  Departamenti i Arsimit, Punësimit dhe Marrëdhënieve në Punë (DEEWR) ka dy programe për mësimin e gjuhës angleze për të aftët për punë 15-64) vjeç. Ofrohen 800 orë mësimi falas të anglishtes me qëllim gjetjen e punës. Dhe përmirësimin e e mëtejshëm të njohurive me trajnime të specializuara.

  Të udhëtosh drejt Australisë:

  Zgjat nga 17-21 orë në varësi të itinerarit që zgjedh me ndalesa zakonisht në Bankok (Tajlandë), Singapor apo Dubai (Emiratet e Bashkuara Arabe).

  Bileta vajtje-ardhje në Australi kushton afërsisht 3000 dollarë australianë.