Emigracioni në Belgjik/ Ja si të merrni një vizë pune, kush janë 11 profesionet e dëshiruara që kanë vende të lira dhe dokumentat

1906

Si të merrni një vizë pune në Belgjikë, profesionet e dëshiruara dhe dokumentat e nevojshëm

Sigal

Mbretëria e Belgjikës është një vend i ndarë nga parimi i gjuhës. Flanders, ku ata flasin holandisht, dhe vallonia franceze-folëse. Disa qytetarë flasin gjermanisht. Prandaj, për punësim në këtë gjendje ju duhet të dini frëngjisht, holandisht ose gjermanisht, për të mos përmendur anglisht. Zyrat përfaqësuese të të cilëve janë të hapura në Bruksel, vazhdimisht kërkojnë përditësime dhe digjitalizim. Prandaj, specialistët dhe ekspertët e kualifikuar janë gjithmonë në kërkesë.

Cilat profesione janë më të mirat në Belgjikë

Shumica e të gjitha shanseve për të interesuar punëdhënësin dhe për të marrë pozicionin e dëshiruar tek njerëzit gjuhë të njohura dhe duke pasur kualifikime në zonën e ngushtë profesionale. Vendi më shumë ka nevojë për lloje të tilla të punëtorëve:

 • Specialistë të tij. Kriza nuk ka ndikuar në sferën e teknologjive të larta, dhe vendi është edhe më i nevojshëm në zanatet dhe programuesit kompjuterikë sesa më parë;
 • mjekët dhe stafi mjekësor. Vendi po përjeton një mungesë të madhe të një infermiere për shkak të kompleksitetit dhe specifikave të këtij profesioni;
 • financuesit dhe kontabilistët
 • shoferët e kamionëve,
 • ndërtuesit e ndërtimit,
 • menaxherët e krizës. Vende të lira pune me propozimet e posteve të menaxhimit janë të mbushura ngadalë, sepse aplikantët e tillë i nënshtrohen kërkesave shumë të larta;
 • inxhinierët, projektuesit, zhvilluesit, mekanizmat, makinat elektrike dhe përfaqësuesit e specialiteteve të tjera të një profili të ngushtë. Tani ka shumë pak qytetarë të Belgjikës arsimi i LartëNë këtë fushë, konsiderohet shumë prestigjioz, prandaj ka pak profesionistë të arsimuar dhe me përvojë në tregun e punës.

Si të merrni një vizë pune belge

Për të punuar ligjërisht në Belgjikë, ju duhet të merrni një hyrje kombëtare të vizave të hyrjes dhe leje për punësim. Këto dokumente nuk janë të nevojshme vetëm nga qytetarët e BE-së dhe Zvicrës. Aplikuesi për punësim në Belgjikë duhet të jetë së paku 26 vjet. Për të marrë një vizë pune në Ambasadën e Mbretërisë ose në një qendër vizash, ju duhet të jepni një paketë standarde të dokumenteve, si dhe konfirmime të ndryshme, sipas kërkesave shtesë:

 • pasaporta me dy faqe të pastra dhe kopje të faqeve kryesore. Dokumenti duhet të lëshohet jo më herët se 12 muaj para udhëtimit;
 • pasaporta e brendshme me kopjet e të gjitha faqeve,
 • 2 format të mbushura në anglisht, frëngjisht, gjermanisht ose holandisht, të nënshkruara në vetvete,
 • 3 Fotot e fundit të bëra sipas kërkesave të ambasadës,
 • certifikata mjekësore e shëndetit të lëshuar në qendër të akredituar në ambasadën belge;
 • leja e punës dhe ftesa nga punëdhënësi,
 • certifikata e mosbashkëpunimit (është e vlefshme për gjashtë muaj).

SOMARIO

SA I PËRKET KOHËS – LLOGARIT SAKTËSISHT DY MUAJ PËR TË MARRË TË GJITHA DOKUMENTET PARA LARGIMIT, PASI ËSHTË E NEVOJSHME PËR TË LLOGARITUR KOHËN E SAJ NË VARËSI TË REFERENCËS MJEKËSORE, E CILA ËSHTË VETËM 3 MUAJ. TË GJITHA DOKUMENTET QË DO TË MERREN GJATË VIZËS SË PUNËS TASHMË DO TË NEVOJITEN NË BELGJIKË, ME NJË PERIUDHË TË VAZHDUESHME

Cilat dokumente të tjera mund të jenë të nevojshme për vizën e punës

Përfaqësimi diplomatik i Belgjikës mund të kërkojë gjithashtu dokumente të tjera viza pune. Kështu, aplikanti është i detyruar të provojë se ai ka një arsim të mesëm të plotë (bashkëngjitni një certifikatë). Aplikuesi për një vizë të tillë duhet të ketë certifikata në dorë duke konfirmuar nivelin e aftësisë gjuhësore që përdoren në Belgjikë. Ftesa nga punëdhënësi nga Belgjika është caktuar në nënshkrimin e tij dhe përmban të dhëna për kohën e kontratës së punës dhe qëndrimin që një i huaj do të zënë. Pas hyrjes në vend, viza duhet të regjistrohet në regjistrin e popullsisë belge. Vlefshmëria e kësaj vize është e njëjtë me lejen për të punuar + për 15 ditë të tjera.

Llojet e lejes së punës në Belgjikë

Në Belgjikë, ka tre kryesore dhe dy specie shtesë Lejet e punës:

 • A (ju lejon të punoni në çdo industri dhe në çdo kohë),
 • Në ( lloji standard Lejet)
 • C (rezolutë e përkohshme për personat, qëndrimi i të cilëve është i kufizuar nga kornizat e statusit)
 • harta për përfaqësuesit e profesioneve të lira (ose kartë profesionale),
 • Kartë blu e BE.

Cila është leja e punës “A” dhe si është lëshuar

Rezoluta “A” lëshohet për të huajt që kanë përvojë në specialitet, si dhe duke punuar për të zgjidhur llojin “B” të paktën 4 vjet. Në të njëjtën kohë, ata duhet të jetojnë vazhdimisht në Belgjikë për dhjetë vjet. Nëse këta njerëz ishin në vend me familjen e tyre, atëherë përvoja e punës për të marrë lejen “A” është zvogëluar tre vjet. Prandaj, për të kërkuar një dokument të tillë, parashtruesi duhet të paraqesë personalisht një kërkesë në Departamentin Rajonal të Punësimit të njërës nga tre qarqet e vendit (Ëalloon, Flemish ose Capital). Një formë e plotë e plotësuar “një fletëpalosje hetimore” është e bashkangjitur në aplikacion. Mund të merret nga burgomiasteri i komunës në vendin e banimit. Pas shqyrtimit të kërkesës, Departamenti i Punësimit dërgon një përfundim të Shërbimit të Migracionit që kërkesa është për të kënaqur qytetar i huaj ose jo. Nëse përfundimi është pozitiv, shërbimi i migracionit dërgon leje në adresën e aplikantit.

Rezoluta standarde “B” – Procedura e përgatitjes

Rezoluta e “B” lëshohet për një maksimum prej një viti dhe vetëm për një punëdhënës. Ai është ai që merr shumicën e të huajve, duke përfshirë gjuhën ruse, të cilët po përpiqen të punojnë në Belgjikë. Për të punuar në një specialitet tjetër për pronarin e këtij dokumenti është i ndaluar, përveç nëse një i huaj ka përfunduar kurse të veçanta të rikualifikimit në një qendër të akredituar të rikualifikimit të specialistëve – Forem, Formimi i Bruxelles, VDAB, Arbeitsamt. Ky lloj leje pune harton qiramarrësin e ardhshëm. Për këtë qëllim, punëdhënësi duhet të pajtohet me një të huaj që nuk është shtetas i BE. Me kërkesën tuaj, punëdhënësi bën dokumente të tilla të punonjësit të ardhshëm:

 • përmbledhje,
 • kopjet e secilës faqe të pasaportës,
 • 3 foto,
 • kontrata e punës,
 • një kopje e përkthyer e një diplome në arsim me një apostil dhe një dokument për përvojën e konfirmimit.

Vende të lira pune në Belgjikë

Punëdhënësit belg, shumë firma dhe kompani po kërkojnë specialistë në një shumëllojshmëri të gjerë të sferave. Vendet e lira në Belgjikë ekzistojnë si për burrat ashtu edhe për gratë, punonjësit e kualifikuar dhe të papërvojë, me njohjen e gjuhëve ose pa posedimin e tyre.Është shumë i përshtatshëm për menaxherët. firmat turistike, Hotele dhe hotele të specializuara në dispozitë shërbime të ndryshme. Prandaj, ju mund të merrni një vizitë në vende të tilla si:

 • Kafene dhe bare;
 • Restorante;
 • Hotele dhe hotele;
 • Fabrikat;
 • Bimët;
 • Kompanitë e projektuesit;
 • Klinikat;
 • Dyqanet;
 • Sektori i TI;
 • Ndërtim;