Arsim/ Universitetet në Francë, si të aplikoni për vizë studimi, kërkesat, leja e qëndrimit dhe punësimi

772
Sigal

Studimi në Francë: Si të aplikoni për një vizë për të studiuar në Francë

217

Nëse sapo ju është dhënë pranimi për të studiuar në një Universitet Francez, mund të pyesni se si mund të aplikoni për një vizë për të studiuar. Në këtë postim, unë do të tregoj hapat e përfshirë në aplikimin për një vizë studentore për të studiuar Francë. Ju lutemi vini re se qytetarët e Andorrës, Vatikanit, Zvicra, San Marino dhe Monako nuk kanë nevojë për vizë për të studiuar në Francë. Në varësi të qëllimit të udhëtimit tuaj në Francë, ekzistojnë lloje të ndryshme të vizave që do të zbatohen për këtë rast. Pavarësisht nëse po planifikoni të shkoni në një vizitë, studimi ose punë dhe të qëndroni përgjithmonë në Francë, do të duhet të aplikoni për një Vizë tjetër Shengen të Francës, në përputhje me rrethanat. Ju mund të aplikoni për Vizën e Francës që nga 1997 kur Franca, si një Anëtare e Bashkimit Evropiangjithashtu u bë një shtet anëtar i Zonës së Shengenit. Monako – një mikrostat evropian / qytet-shtet i vendosur brenda Francës – konsiderohet pjesë e zonës Shengen edhe pse nuk ka nënshkruar zyrtarisht dokumentet e veçanta të marrëveshjes. Përveç kësaj, asnjë kontroll kufitar nuk kryhet për vendet Shengen që e rrethojnë atë! Nga ana tjetër, Andorra si një mikrostat tjetër i vendosur midis Francës dhe Spanjës kryen kontrollet kufitare, prandaj për të hyrë në të duhet të merrni një vizë Shengen me shumë hyrje pasi që duhet të hyni në Zonën Shengen gjatë shkuarjes ose largimit nga Andorra.

Çfarë duhet të dini si një studim i mundshëm për studentët jashtë vendit në Francë

Çdo student që dëshiron të marrë pjesë në një kolegj në Francë do të duhet të ofrojë prova se ata kanë një vizë për të hyrë në vend. Këto viza nuk kërkohen për periudha më pak se 90 ditë nga individë nga vendet e mëposhtme:

 • Shqipëri
 • Andorra
 • Antigua dhe Barbuda
 • Argjentinë
 • Australi
 • Austri
 • Belgjikë
 • Bosnja
 • Brazil
 • Bullgari
 • Kanada
 • Kili
 • Kostarika
 • Bahamas
 • Kroacia
 • Honduras
 • Zelanda e Re
 • Izrael
 • Itali
 • Singapor
 • Mbretëria e Bashkuar
 • Spanjë
 • Korea e Jugut
 • Norvegji
 • Danimarkë
 • Japoni
 • Lituani
 • Meksikë
 • Moldavi (heqja dorë nga viza zbatohet vetëm për mbajtësit e pasaportave biometrike)
 • Suedi
 • Zvicër
 • Taivan
 • Poloni
 • Irlandë
 • Islandë
 • El Salvador
 • SHBA
 • Venezuela
 • Qyteti i Vatikanit
 • Slovenia

Ka disa vende të tjera në të cilat studentët duan të vijnë për studim në Francë për ditët 90 ose më pak nuk do të kërkojë vizë. Është mirë të shikoni faqen e internetit të qeverisë franceze për të mësuar nga këto vende të tjera nëse vendi juaj nuk është i listuar më sipër. Nëse nuk banoni në një nga këto vende, do të duhet të aplikoni për një vizë qëndrimi afatshkurtër kur qëndroni për ditë 90 ose më pak. Ju gjithashtu duhet të aplikoni për një vizë afatgjatë nëse do të jeni atje për një periudhë prej më shumë se 90 ditë. Për të marrë një Vizë për të hyrë në Francë dhe ndonjë tjetër vend të Shengenit, ju duhet të aplikoni në autoritetin konsullor francez. Ka një pagesë për aplikimin për vizë dhe gjithashtu duhet të keni një pasaportë që është e vlefshme për një periudhë tre mujore nga data e skadimit të afatit të palës së kërkuar. Ju duhet të plotësoni një aplikacion që keni nënshkruar dhe duhet të dorëzoni tre fotografi me aplikacionin. Nëse jeni student nën moshën 18 vjeç, prindi ose kujdestari juaj duhet të nënshkruajë aplikacionin. Ju gjithashtu do të duhet të informoni aplikimin se keni ndërmend të ndjekni kolegjin në Francë, pasi është e nevojshme të vendosni arsyen e dëshiruar për vizën. Kur plotësoni kërkesën tuaj për një Francë Visa është thelbësore që të plotësoni aplikacionin në tërësinë e saj. Ju nuk duhet të lini asgjë bosh,  pasi kjo mund të vonojë shumë procesin e aplikimit. Ju gjithashtu duhet të siguroheni që të keni të gjitha dokumentet që janë të nevojshme dhe t’i dorëzoni ato me aplikacionin. Pa këto dokumente, aplikacioni juaj mund të mos jetë në gjendje të përpunohet dhe përsëri do të vonojë aplikacionin. Mund të nevojitet deri në dy muaj që një aplikim për vizë të miratohet kështu që ju do të dëshironi të dorëzoni të gjitha informacionet e nevojshme sa më shpejt që të jetë e mundur përpara se të planifikoni të largoheni. Nëse lëshohet viza juaj do ta merrni atë brenda një kohe të shkurtër. Një vizë e refuzuar do të rezultojë në kthimin e pasaportës tuaj pa afishe të vlefshme për vizë. Nëse po aplikoni për një vizë qëndrimi afatgjatë duhet të bëni të gjitha sa më sipër, si dhe të keni një pasaportë udhëtimi që është e vlefshme për kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj. Përsëri, ekziston një tarifë aplikimi për të përpunuar aplikimin dhe kjo nuk kthehet edhe nëse kërkesa juaj për Visa refuzohet.

Kur dhe ku të aplikoni për vizë studimi

Ju mund të merrni një vizë studenti ose në një konsullatë franceze në zonën tuaj ose nëpërmjet Campus France (një institucion që promovon arsimin e lartë në Francë, duke pasur një zyrë lokale në pothuajse të gjitha vendet në mbarë botën). Disa vende kërkojnë që të regjistroheni së pari me Campus France në mënyrë që të merrni një vizë studentore. Programoni një intervistë / takim në person përmes faqes zyrtare të konsullatës franceze në zonën tuaj; kontrolloni kalendarin në internet që tregon datat dhe orët në dispozicion. Mundohuni të caktoni datën e emërimit të paktën 90 ditë përpara nisjes tuaj në Francë. Zakonisht, merr të paktën pesë deri në shtatë ditë pune për të marrë një vizë, ose në raste të jashtëzakonshme, pak më të gjatë.

Kërkesat gjuhësore për studimin tim në Francë

Kur aplikoni për një universitet në Francë, duhet të jepni dëshmi:

 • Aftësi në gjuhën frënge – nëse aplikoni për diploma të mësuara në frëngjisht (testet e pranuara janë: DELF / DALF ose TCF)
 • Aftësi në gjuhën angleze – nëse aplikoni për diploma të gjuhës angleze (testet e pranuara janë: IELTS, TOEFL ose Kembrixh)

Nëse keni një letër pranimi nga një universitet francez, konsullata franceze nuk do të kërkojë kërkesa shtesë gjuhësore për vizën tuaj të studimit për Francën.

Dokumentet e kërkuara për aplikim për vizën studimore në Francë

 • Formulari i aplikimit për vizë
 • Dy foto të llojit të pasaportës
 • Pasaporta e vlefshme dhe kopjet e vizave të mëparshme
 • Regjistrimi zyrtar ose letra e pranimit nga universiteti
 • Dëshmia e mjeteve financiare (rreth 615 EUR në muaj) për të mbuluar të gjitha shpenzimet tuaja gjatë periudhës suaj të studimit
 • Bileta ajrore / rezervë që tregon datën e nisjes
 • Sigurimi mjekësor, që mund të kushtojë ndërmjet 311 dhe 714 EUR / vit.
 • Dokumentet që tregojnë rregullimin e akomodimit gjatë studimeve tuaja
 • Certifikata e njohjes së gjuhës frënge (nëse jeni regjistruar në një kurs francez)
 • Dëshmia e pagesës së taksës së vizës (99 EUR).
 • Dëshmia e gjendjes civile (nëse është e aplikueshme)

Si të aplikoni për një vizë për të studiuar në Francë

Për të filluar Aplikim për vizë, së pari duhet të regjistroheni Campus France.

Hapi 1

Regjistrohuni në internet dhe merrni një ‘vërtetim’ nga Campus France.

Hapi 2

Pasi të keni regjistruar në internet dhe keni përpiluar të gjitha dokumentet e kërkuara, do t’ju duhet të planifikoni një intervistë. Ju mund ta bëni këtë duke kontaktuar zyrën më të afërt të Campus France dhe kërkoni një intervistë akademike. Kjo intervistë mund të bëhet përmes telefonit ose e-mailit. Në intervistë, do t’ju kërkohet të shpjegoni në hollësi arsyet tuaja për zgjedhjen e Francës si destinacion studimi. Ju gjithashtu do të pyeteni përse zgjedhni institucionin ku keni marrë pranimin. Sigurohuni që të shkoni në intervistë me të gjitha dokumentet e detyrueshme.

Hapi 3

Hapi tjetër tani është që ju të planifikoni një takim me VFS-France. Ju do të duhet të dorëzoni fotokopjet e dokumenteve tuaja së bashku me pasaportën origjinale. Intervista mund të fiksohet në internet ose nëpërmjet telefonit.

Periudha e aplikimit

Koha e përpunimit të vizave ndryshon nga dy javë në një muaj dhe varet nga koha e vitit kur aplikimi është bërë. Është e këshillueshme që studentët të aplikojnë për muajt e vizave paraprakisht për të shmangur refuzimin.

Duke punuar në Francë me një vizë studentore

Po, lejohet! Studentët ndërkombëtarë që studiojnë në Francë mund të marrin punë me kohë të pjesshme për të mbështetur studimet e tyre në Francë. Ky ligj lejon nxënës për të punuar për orë 964 në një vit që arrin në pothuajse 60% të punësimit të plotë të vitit.

Leja e qëndrimit në Francë

Gjatë vitit të parë të studimeve, ju nevojitet vetëm viza studentore si provë e statusit tuaj të qëndrimit. Brenda një muaji nga mbërritja juaj në Francë, ju duhet të regjistroheni në zyrën lokale franceze të emigracionit dhe integrimit (OFII) dhe të keni një ekzaminim mjekësor për të vërtetuar vizën tuaj. Nëse planifikoni të qëndroni për më shumë se një vit, duke filluar nga viti i dytë i studimeve do t’ju duhet të aplikoni për një Carte de Séjour (CDS) ose ‘titre de séjour’, një kartë zyrtare qëndrimi në Francë.