Varfëria ekstreme, BB: Shqipëria në përmirësim; Tirana ka pabarazinë më të madhe në popullatë

572

Ecuria pozitive ekonomike e Shqipërisë në tremujorin e parë të vitit 2018 ofron një opinion optimist për evoluimin e treguesve socialë për vitin. Në këtë përfundim del Banka Botërore, në bazë të një raporti për varfërinë globale. Për Shqipërinë, thekson se rritja e fortë e PBB-së (4% e parashikuar për 2018) dhe papunësia në rënie të vazhdueshme (12.5% në QI 2018) janë shoqëruar me rritje pozitive të pagave reale, pas disa viteve të stanjacionit. “Për më tepër, rritjet reale të pagave në bujqësi dhe ndërtim duhet të ndihmojnë në rritjen e të ardhurave të punëtorëve në 40% më të ulët, duke rritur perspektivat e një rënieje të varfërisë për vitin 2018. Shifrat e fundit zyrtare të varfërisë datojnë në vitin 2012, kur numri i varfërisë ishte 39.1% si 5.5 dollarë për person ne dite. PPP 2011). Që atëherë, parashikimet e varfërisë sugjerojnë një rënie të vazhdueshme të varfërisë, deri në 31% në vitin 2017. Rritja 9% e pagave minimale që u zhvillua në vitin 2017 mund të ketë një efekt të paqartë mbi varfërinë, duke reduktuar numrin e vendeve të punës të krijuara në margjina duke rritur pagat e atyre që tashmë janë duke punuar.”- thekson Banka. Në raport përmendet megjithatë se pjesëmarrja e fuqisë punëtore të grave nën moshën 25-vjeçare vazhdon të jetë e ulët në 24%. “Megjithatë, për gratë 25 dhe më lart është përmirësuar ndjeshëm: për segmentin 25-54 vjeç. Ajo qëndron në 73%. Më e rëndësishmja, pagat reale për gratë u rritën relativisht më shumë se për burrat gjatë 2016-2017.”- thuhet në raport. Indeksi i fundit Gini i varfërisë (nga 2012) ishte 29.0, dukshëm më i ulët se 31.7 nga një dekadë më parë. Kjo ishte pjesërisht rezultat i krizës globale financiare, e cila shkaktoi që konsumi mesatar të binte nga më shumë se konsumi i 40% më të ulët, shpjegon BB. Sipas shifrave, Tirana ka pabarazinë më të lartë, me një indeks Gini prej 28.4. Analiza e fundit e sistemit fiskal sugjeron që tatimi në Shqipëri ka një efekt të vogël barazues, edhe pse mbështetja në taksat indirekte ka një efekt modest të rritjes së varfërisë, sipas Bankës Botërore. Globalisht, varfëria ekstreme ka rënë me shpejtësi sipas raportit të cituar. Vlerësimet e reja të varfërisë nga Banka Botërore sugjerojnë se numri i njerëzve jashtëzakonisht të varfër – ata që jetojnë me 1.90 dollarë në ditë ose më pak – kanë rënë nga 1.9 miliardë në vitin 1990 në rreth 736 milionë në vitin 2015. Megjithatë, numri i njerëzve që jetojnë në varfëri të skajshme është në rritje në Afrikën Sub-Sahariane, duke përbërë më shumë se gjysmën e të varfërve ekstremë në 2015. Parashikimet tregojnë gjithashtu se deri në vitin 2030, gati 9 në 10 njerëz jashtëzakonisht të varfër do të jetojnë në Nën- Afrikën Sahariane. monitor