Shqiptarët votojnë, qeveritarët numërojnë

559
Sigal

Anketa e IDRApoll/ Përfundimi i marrwveshjes së Reformës Zgjedhore është njëra anë e medaljes për zgjedhje të lira dhe të drejta. Por halli më i madh për shqiptarët mbetet shitblerja e votës. 77% e të anketuarve deklarojnë deklarojnë se përfshirja në lista e kandidatëve e kandidatëve me rekorde kriminale dhe përdorimi i administratës publike deformojnë vullnetin e votës

Anketa e IDRApoll.com mbi marrëveshjen e reformës zgjedhore doli në përfundimin se 77%  e shohin fenomenin e shitjes së votës si më problematikun

Shitblerja  e votës  hall  më vete për shqiptarët

Kur vjen puna te reforma zgjedhore, ndër tre çështjet më shqetësuese për shqiptarët janë shitblerja e votës, përfshirja në lista e personave me të shkuar kriminale dhe përdorimi i administratës publike gjatë fushatave elektorale dhe zgjedhjeve. Një anketë e IDRApoll.com mbi marrëveshjen e reformës zgjedhore doli në përfundimin se 77% e të anketuarve e shohin fenomenin e shitjes së votës si më problematikun. Më pak shqetësuese, sipas të anketuarve, duket pamundësia e emigrantëve për të votuar apo diskriminimi gjinor në listat e kandidatëve. Marrëveshja politike e arritur mes pozitës dhe opozitës joparlamentare duket se ka pikërisht qëllimin të adresojë problemet e mësipërme, por sa besim kanë qytetarët se këto probleme do të zgjidhen? Për të matur këtë, në vijim të pyetësorit, të anketuarit janë pyetur nëse mendojnë se problemet e përzgjedhura prej tyre do të gjejnë zgjidhje nga marrëveshja e fundit. Rreth 2/3 e të anketuarve mendojnë se problemi i parë, pra ai i “shitblerjes së votës”, nuk do të zgjidhet nga marrëveshja e fundit. Më optimistë duken për zgjidhjen që do sjellë kjo marrëveshje për sa i përket problematikës së dytë, asaj të “përfshirjes së kandidatëve me të shkuar kriminale”, më tepër se gjysma mendojnë se do të zgjidhet plotësisht ose pjesërisht ky problem. Ndërkohë në të gjitha problemet e tjera të përzgjedhura nga të anketuarit, ka një shpërndarje uniforme të besimit mbi efektet e marrëveshjes, e cila varion nga 30-40%.

“Shqiptarët kanë shqetësim kryesor shitblerjen e votës, për shkak të  përfshirjes në lista e personave me të shkuar kriminale dhe përdorimi i administratës publike gjatë fushatave elektorale dhe zgjedhjeve”

Të anketuarit në këtë sondazh janë pyetur edhe për një nga tematikat që po mban të hapur debatin e reformës, siç është modeli i listës së kandidatëve. Gati 74% e të anketuarve preferojnë “listën e hapur” dhe vetëm 10% e tyre janë dakord me “listat e mbyllura”, pra të vijohet me modelin aktual, pjesa tjetër (16%) nuk janë në gjendje të japin një opinion mbi këtë pikë.

Megjithatë, interesant ngelet fakti se si qytetarët e kuptojnë termin “listë e hapur” apo “listë e mbyllur”. Më tej, në përpjekje për të kuptuar këtë, qytetarëve ju ofrua të zgjedhin mes alternativave të ndryshme, mënyrën më të përafërt të kuptimit të tyre për termin “lista të hapura”. Rezultatet tregojnë se rreth 35% e tyre e mendojnë listën e hapur si një mundësi për të vendosur në fletën e votimit emrin e kandidatit që preferojnë. Nga ana tjetër, 26% e tyre duket se e kanë kuptuar më mirë termin “lista të hapura”, duke shkuar tek alternativa “unë përzgjedh në fletën e votimit një nga kandidatët e propozuar nga partia/koalicioni”. Ndërsa 12% e tyre e konsiderojnë “listën e hapur” si një mundësi për të renditur në fletë votimi kandidatët e propozuar nga partia/koalicioni dhe 6% e kuptojnë “listën e hapur” si mundësi për të votuar për kandidatin e vetëm të propozuar nga partia/koalicioni në zonën e tyre zgjedhore. Ky anketim është realizuar nëpërmjet një kampioni përfaqësues kombëtar të përbërë nga 1014 të anketuar me anë të panelit të anketimeve online. Toleranca e gabimit për këtë anketim është 3.1% me një interval besueshmërie 95%.