Shqipëria, me më shumë divorce në rajon – Eurostat: Shifra më të larta edhe se Italia në raport me popullsinë

386
Sigal

Të dhënat më të fundit të Eurostat tregojnë se, në Shqipëri norma bruto e divorceve është jo vetëm më e larta mes të gjitha vendeve të tjera të rajonit, por më e lartë edhe se disa shtete europiane, si Malta, Sllovenia, Rumania, apo Bullgaria. Madje, të dhënat tregojnë se në 2018-ën, Shqipëria kishte më shumë divorce për numër popullsie edhe se Italia.

Në vendin tonë, për vitin 2018, sipas të dhënave të sapopublikuara nga zyra europiane e statistikave, kishte 1.7 divorce për 1000 banorë. Gjatë 5 viteve të fundit të raportuara, kjo normë ka pësuar luhatje të ndjeshme, nga një minimum prej 1.3 divorcesh për 1 mijë banorë në 2014-ën, deri në 1.9 divorce për çdo 1 mijë banorë në vitin 2016.

Të dhënat tregojnë gjithashtu se, Shqipëria ka më shumë divorce për numër popullsie se çdo vend tjetër i Ballkanit Perëndimor. Letonia dhe Lituania kanë numrin më të lartë të dorvorceve në Europë, me rreth 3.1 për 1 mijë banorë, ndërsa nga krahu i kundërt i tabelës kemi Irlandën, Slloveninë, Bullgarinë dhe Italinë.