Tatimet: Fushatë kontrolli në sektorin e qumështit

486
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bëri me dije se do të nisë një seri kontrollesh në sektorin e qumështit, duke u fokusuar tek ulja e informalitetit si dhe thjeshtimi i dokumentacionit tatimor për bizneset që operojnë në këtë fushë. Tatimet njoftuan se kanë zhvilluar takimin me Shoqatën e Industrialistëve Ushqimorë për të ndarë sfidat dhe zgjidhur problematikat e përbashkëta për një përmirësim të frymës bashkëpunuese me biznesin.

Përfaqësuesit e bizneseve që operojnë në sektorin e grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të qumështit shprehën shqetësimet e tyre për disa problematika, më kryesoret reflektonin gjetjen e një mënyre të thjeshtëzuar të përdorimit të dokumentacionit tatimor nga këta sektorë, lufta kundër informalitetit për eliminimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet të paregjistruar apo me përgjegjësi tatimore fiktive si dhe ata që shmangin marrjen e faturave.

Grupi teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve si dhe i Shoqatës së Industrialistëve Ushqimorë pas planit të detajuar, do të fillojnë operacionet konkrete duke ushtruar kontrolle në terren për të gjithë subjektet që kanë aktivitet në sektorin e grumbullimit përpunimit dhe tregtimit të qumështit.
Sigal