SIGMA-s dhe Kontrollit i Lartë të Shqiptar, organizon një seminar ndërgjegjësimi

522
Sigal

SIGMA-s dhe Institucioni i Kontrollit të Lartë Shqiptar, organizon një seminar ndërgjegjësimi për të prezantuar planin e ri strategjik të zhvillimit të Institucionit të Kontrollit të Lartë Shqiptar për periudhën 2018-2020 dhe një prezantim mbi zhvillimin e marrëdhënieve efektive të punës midis institucioneve të larta të auditimit dhe parlamenteve. Veprimtaria do të mbahet në mëngjesin e datës 4 qershor 2018, në Hotel Rogner, në Tiranë duke filluar nga ora 9.00. Fokusi i kësaj ngjarjeje do të jetë rritja e vetëdijes për planet që Institucioni i Lartë i Auditimit Shqiptar duhet t’i përgjigjet zhvillimeve dhe sfidave në mjedisin e vet dhe si do të vazhdojë të zhvillohet për të përmbushur rolin e tij kushtetues dhe për të siguruar transparencë dhe llogaridhënie në përdorimin e fondeve publike. Ai do të ofrojë gjithashtu një mundësi për të diskutuar se si të krijohen dhe të mbahen marrëdhënie të forta pune midis institucioneve të larta të auditimit dhe parlamenteve për t’u mundësuar këtyre të fundit mbajtjen të përgjegjshëm të qeverive të tyre dhe të ndihmojnë institucionet e larta të auditimit të rrisin ndikimin e punës së tyre audituese.