Raporti i KE për Shqipërinë: Ka problem me korrupsionin

68

Në një raport të publikuar sot, Grupi i Shteteve të Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit (GRECO) konstaton se në Shqipëri, kuadri ligjor për parandalimin e korrupsionit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe këshilltarëve të tyre politikë, dhe policia, është gjithëpërfshirës, por ende tepër kompleks.

Ai i bën thirrje Shqipërisë të përqendrohet në zbatimin e tij efektiv, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetin e organeve përgjegjëse për parandalimin e korrupsionit dhe përmes një qasjeje proaktive ndaj hetimeve.

GRECO rekomandon në veçanti që një manual që përpilon standardet dhe rregulloret e zbatueshme t’u vihet në dispozicion personave që mbajnë poste të larta ekzekutive.

Po ashtu, theksohet që çdo ministri duhet të miratojë shpejt një plan integriteti dhe që ministrat, zëvendësministrat dhe këshilltarët duhet të informohen rregullisht për masat, për të siguruar integritetin e tyre.

“Grupi i Shteteve të Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit shpreh dyshime në lidhje me zbatimin efektiv të Kodit Ministror të Etikës 2013 dhe funksionimin aktual të komitetit të etikës bashkangjitur me të. Shpresohet që të hartohen dhe zbatohen rregulla të qarta pas punësimit.

Kuadri i përgjithshëm që detyron të interesuarit të deklarojnë pasuritë e tyre është krijuar.

Sidoqoftë, GRECO vëren se nuk ka asnjë shembull që një ministër apo një këshilltar i tij / saj të ketë qenë i detyruar të tërhiqet nga një dosje për shkak të konfliktit të interesit,” thuhet më tej në raport.