Parlamenti Europian, përmes rezolutës së miratuar më 19 maj, liston edhe njëherë dështimet e qeverisë Rama

172
Nga Erisa Xhixho:
Parlamenti Europian, përmes rezolutës së miratuar më 19 maj, liston edhe njëherë dështimet e qeverisë Rama
Përtej propagandës që kryeministri u servir qytetarëve shqiptarë çdo ditë në çdo ekran e hapësirë virtuale, realiteti dhe faktet janë këto.
Rezoluta e PE është pasqyra më e vërtetë e një qeverisjeje të dështuar dhe abuzimi me pushtetin.
Rezoluta e miratuar nga eurodeputetët:
1️⃣ Shpreh keqardhje për mungesën e dënimeve përfundimtare në rastet e blerjes së votës në nivele të larta;
2️⃣ Rikujton nevojën për të adresuar mangësitë zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe Komisionit të Venecias në kohën e duhur, duke përmirësuar integritetin e zgjedhjeve, parandalimin e blerjes së votave dhe keqpërdorimin e burimeve administrative;
3️⃣ Nënvizon nevojën për të përmirësuar demokracinë pjesëmarrëse, përfshirë miratimin e një ligji për referendumet;
4️⃣ Shpreh keqardhje për ndryshimet jokonsensuale të kushtetutës dhe ligjit zgjedhor nga mazhoranca qeverisëse përpara zgjedhjeve të përgjithshme.
5️⃣ Rithekson nevojën për të konsoliduar më tej reformën administrative territoriale si pjesë e agjendës më të gjerë të decentralizimit me qëllim garantimin e autonomisë fiskale lokale dhe fuqizimin e bashkive për të ofruar shërbime publike me cilësi të lartë;
6️⃣ Vëren nevojën për përmirësim urgjent për lirinë e shprehjes, pavarësinë e medias dhe pluralizmin dhe shqetësohet për mungesën e progresit në këtë fushë, pasi Shqipëria ka rënë tetë vende në ‘Indeksin Botëror të Lirisë së Shtypit’ të Reporterëve pa Kufij që nga viti 2018;
7️⃣ Rithekson shqetësimet e tij të rënda në lidhje me ‘paketën anti-shpifje’ të propozuar më parë
8️⃣ Shpreh shqetësim serioz për rrjedhjet masive të të dhënave personale; u bën thirrje autoriteteve shqiptare të rrisin parandalimin, të sigurojnë llogaridhënie për keqpërdorimin e të dhënave.
9️⃣ Shpreh keqardhjen që ndarja e buxhetit 2021 për arsimin ishte vetëm 2,7 % e PBB-së së Shqipërisë; bën thirrje për rritjen e investimeve në modernizimin e sistemit arsimor për të siguruar cilësinë dhe gjithëpërfshirjen e tij;
🔟 Rikujton nevojën për të adresuar mangësitë zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe Komisionit të Venecias në kohën e duhur, duke përmirësuar integritetin e zgjedhjeve, parandalimin e blerjes së votave dhe keqpërdorimin e burimeve administrative;
1️⃣1️⃣ Vëren se Shqipëria ka rënë me 27 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International për vitin 2021, që nga viti 2016; Thekson detyrimin e autoriteteve shqiptare për të vazhduar eliminimin e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë procedurat e prokurimit publik dhe financimin e partive politike; shpreh shqetësimin për mbikëqyrjen dhe përgjegjshmërinë e dobësuar për prokurimin publik dhe shpenzimet e ndihmës së huaj gjatë Pandemisë dhe kërkon një korrigjim të shpejtë për mangësitë;
1️⃣2️⃣ Nënvizon nevojën për të marrë masat e nevojshme për të eliminuar efektet anësore të verifikimit, të tilla si procedimet e gjata, një shkallë e ulët pastrimi dhe një numër i lartë i çështjeve;
1️⃣3️⃣ Shpreh keqardhjen që dënimet në rastet që përfshijnë zyrtarë të nivelit të lartë mbeten ende të kufizuara, gjë që nxit një kulturë të mosndëshkimit;
1️⃣4️⃣ Thekson se reforma e sistemit gjyqësor sipas hartës së re të gjyqësorit duhet të marrë në konsideratë opinionet e palëve të interesuara dhe kushtet socio-ekonomike të grupeve vulnerabël dhe të përmirësojë aksesin në drejtësi dhe procesin e duhur ligjor;
1️⃣5️⃣ Nënvizon rëndësinë e ndërmarrjes së veprimeve vendimtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit duke siguruar një histori të qëndrueshme të hetimeve proaktive, ndjekjes penale dhe dënimeve përfundimtare për korrupsion të nivelit të lartë
1️⃣6️⃣ Inkurajon Shqipërinë të përmbahet nga krijimi i një skeme shtetësi për investim, e cila mund të përbëjë rreziqe serioze sigurie, pastrim parash, korrupsion dhe evazion fiskal;
1️⃣7️⃣ Nënvizon se thjeshtimi dhe modernizimi i sistemit tatimor dhe mbledhja e përmirësuar e taksave do të lehtësonte menaxhimin e shpenzimeve publike dhe deficitin përballë rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve;
1️⃣8️⃣ Thekson se përmirësimi i qeverisjes, transparenca, siguria ligjore, përfshirja dhe dialogu social janë thelbësore për stimulimin e investimeve të huaja direkte dhe mbajtjen e punëtorëve të kualifikuar; bën thirrje për një përfshirje kuptimplote të shoqërisë civile dhe palëve të tjera të interesuara në debatin mbi veprimet e politikave;
1️⃣9️⃣ Rikujton nevojën për të garantuar në mënyrë efektive të drejtën për lirinë e tubimit paqësor pa masa arbitrare ose diskriminuese dhe vë në dukje rëndësinë e adresimit të pretendimeve për sjellje të pahijshme të policisë dhe hetimin dhe ndjekjen penale të përdorimit joproporcional të forcës;
2️⃣0️⃣ Shpreh shqetësime për rishikimin e hartës së rrjetit të zonave të mbrojtura, e cila nuk duhet të kontribuojë në degradimin e mjedisit në zonat bregdetare dhe ligatinore të kërcënuara të pasura me biodiversitet të Shqipërisë;
2️⃣1️⃣ Kujton se projektet e infrastrukturës, përfshirë portin e Durrësit, duhet të jenë në përputhje me standardet e BE-së për prokurimet publike të përfshira në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit;
2️⃣2️⃣ I bën thirrje qeverisë shqiptare të vazhdojë promovimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe rritjen e integrimit rajonal gjithëpërfshirës që vendos bashkëpunim të barabartë midis të gjashtë vendeve, duke forcuar më tej përafrimin me standardet dhe acquis të BE-së duke zbatuar dhe zhvilluar Tregun e Përbashkët Rajonal.
Kjo maxhorancë nuk mundi të plotësojë kushtet e kërkuara për hapjen e negociatave.
Ky kryeministër nuk arriti as ta shkurtojë listën e kritereve të papërmbushura, ndërsa i zhyti shqiptarët në mjerim ekonomik dhe nuk u la tjetër rrugë veç largimit masiv nga vendi.
Përtej asaj çfarë propagandon Rama për lodhjen nga zgjerimi, arsyeja e vërtetë pse Shqipëria nuk avancon në procesin e integrimit me hapjen e negociatave është kjo listë detyrimesh të paplotësuara!
Negociatat duhet ishin hapur dje, jo nesër; për qytetarët shqiptarë dhe aspiratën e tyre prej dekadash për ta parë vendin pjesë të Europës së Bashkuar!🇦🇱🇪🇺
Sigal