Ministria e Transporteve shpall sërish koncesionin për Rrugën e Arbrit

442
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës bëri me dije se procedura e datës 8 gusht 2017 për garën e Rrugës së Arbrit është anuluar për shkak të gabimeve.
Pas korrigjimeve të nevojshme ky institucion rishpalli garën duke i hapur rrugë kompanive të interesuara që të shprehin interesin për tenderin që mbyllet në 2 tetor.
Koncesioni i Rrugës së Arbrit Rruga e Arbrit është pjesë e projektit 1 miliardë euro të lakuar nga qeveria Rama në fund të vitit 2016 dhe në fillim të këtij viti.
Sipas detajeve të bëra publike në njoftim koncesionit afati i kohëzgjatjes së ekzekutimit të kontratës është 13 vjet ndërkohë që vlera maksimale e parashikuar përgjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit është 33.6 miliardë lekë. 
Rruga e Arbrit nuk është një projekt i ri, ajo ka nisur zbatimin qysh në kohën e qeverisë Berisha gjatë së cilës u ndërtuan disa pjesë të segmentit.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Transportit aktualisht rruga është përfunduar plotësisht në 20.12 kilometra, pjesërisht në 15.175 km, janë të paprekura nga punimet 26.3 kilometra. Në total janë 61.6 kilometra të projektuar për gjurmën kryesore. Sipas Studimit te fizibilitetit te hartuar rreth vitit 2005 e gjithë gjurma Tiranë-Bllatë sipas këtij varianti pritet të jetë afërsisht rreth 73.5 km e gjatë, çka do të thotë që afërsisht ne total 11.8 km rrugë janë ende të pa projektuar ( gjatësi ne skajin e lidhjen me Tiranën dhe gjatësi në skajin e lidhjes me Blladën – pika kufitare).
Për projektin ka shfaqur interes më herët kompania Gjoka Construction e cila është shpërblyer me një bonus prej 10 për qind të pikëve. Kjo e fundit do të duhet të garojë me kompani të tjera që do të shfaqin interes për koncesionin e përmirësimit, ndërtimit, operimit dhe mirëmbajtjes së Rrugës së Arbrit.
Njoftimi pranë APP
MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
NJOFTIM ANULLIMI TE PROCEDURES KONCESIONARE ME NR. REFERENCE REF- 23464-08-08-2017
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës Adresa Sheshi “Skënderbej”, Nr. 5, Tiranë Tel/Fax +355
4 2 380 750 E-mail [email protected] Faqja e Internetit ëëë.transporti.gov.al
Lloji i Kontratës Kontratë e punëve publike
Forma e Kontratës: Koncesion/PPP
Objekti i Kontratës: Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit.
Anulohet procedura koncesionare me nr. Reference REF-23464-08-08-2017, pasi janë hedhur gabim te dhënat.
Sigal