Megaoperacioni Itali – Shqipëri, SPAK: Tre shqiptarë drejtues të grupit kriminal

136
Sigal

Si pasojë e megaoperacionit mes Shqipërisë dhe Italisë janë arrestuar 43 persona.

Arrestimet janë lidhur me trafikimin e drogës, ku edhe  janë sekuestruar 4 milionë euro. Sipas autoriteteve italiane ky operacion u krye edhe në koordinim me Eruojust.

SPAK njofton se në Shqipëri veprimtaria kriminale ishte e përqendruar kryesisht në Durrës, ndërsa në Itali në qytetet e Bergamos, Milanos dhe Torinos.

Po ashtu SPAK bën me dije se janë tre shqiptarë drejtues të këtij grupi kriminal.

Njoftimi i SPAK:

1. Ekzekutimin e vendimit me nr.O1, date 23.01.2023 te Gjykates Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tirane, me ane te cilit Eshte vendosur:

15 Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Braniol Liço alias Branjol Liço alias Branjol Ago, i biri i Agron, lindur me 13.10.1975, banues ne Durres, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”‘, “Grupi i strükturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”‘, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I). si dhe nenet 28/4, 333/a/1 dhe 334/1 te Kodit Penal.

2) Caktimin e masts se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndai shtetasit Gernard Beu alias Gernard Lico alias Gernard Ago, i biri i Agron, lindur me 03.08.1982, banues ne Durrës, si i dyshuar pêr verat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”, “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I). si dhe nenet 28/4, 333/a/1 dhe 334/1 te Kodit Penal.

3) Caktimin e mases sE sigurimit “arrest ne burg™-e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Emirjan Beu, i biri i Qemal, lindur me 20.11.1991, banues
ne Durr₴s, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitja e markotikève”, “Grupi ¡strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, tE parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4, 333/a/1 dhe 334/1 tE Kodit Penal.

4) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Dorian Beu, i biri i Sadik, lindur nit 30.04.1979, banues
ne Durrès, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotik&ve”, “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

5) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg”‘ e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndai shtetasit Syrian Tola, i biri i Veladin, lindur me 26.03.1980, banues – ne Durrès, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitia e narkotikève”, “Grupi i strukuruar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, ie parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 de 334/1 te Kodit Penal.

6) Caktimin e masês se sigurimit “arrest ne burg* e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Igli Lala alias Oltion Lala, i biri i Hajdar, lindur me 07.04. 1975, banues ne Durres, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”. “Grupi i strukturuar kriminal”‘, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminaP*, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si dhe nenet 2814, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal. ” Kakimin e masts st sigurimit “arrest ne burg” e parashiknar nga nehi 538. 7 K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Ramazan Grada, i biri i Lulzim, lindur me 13 06.1990, banues ne Durrès, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”; “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”‘, tè parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si de nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

8) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Florid Vukaj, i biri i Ndue, lindur me 30.08.1997, banues nè Malêsi e Madhe, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”, “Grupi i strukturuar kriminal*, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar Kriminal’, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

9) Caktimin e mases se sigurimit “arrest me burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndai shtetasit Giergi Zefi, i biri i Gjon, lindur me 06.05.1992, banues ne Durres, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”. “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, te parashikuara nga nen 283, paragrafi (1), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

10) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Renato Zefi, i biri i Gon, lindur me 23.05.1990, banues ne Durrés, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”, “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal’, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 t@ Kodit Penal.

11) Caktimin e mases st sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Rexhep Dallupi, i biri i Tomorr, lindur mE 29.03.1987 banues nè Pegin, si i dyshuar p§r veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”. “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”. te parashikuara nga neni 283, paragrafi (J), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

12) Caktimin & mases st sigurimit “arrest nie burg” c parashikuar nga neni 238 ; – K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Alfred Luli, i biri i Dod, lindur me 22.04.1982, banues ne Tirant, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkorikeve”, “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (V), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

13) Caktimin e mases st sigurimit “arrest ne burg** e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndai shtetasit Giergji Luli, i biri i Dod, lindur me 13.06.1992, banues nE Tirane, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”, “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal’, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Samir Prenga, i biri i Preng, lindur mè 11.05/ banues n€ Tirane, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitia e narkortere “Grupi i strukturuar kriminal*, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar krimingl te parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si he nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/
PRETARS Kodit Penal.

15) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndai shtetasit Lorik Prengaj alias Fabio Prenga, i biri i Preng, lindur mè 06.12. 1985, banues ne Tirane, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”‘, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

16) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Francesko Ceçi alias Francesko Ceci, i biri i Alfred, lindur me 18.07.1990, banues ne Durrès, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”, “Grupi i strukturuar kriminal”‘, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (1), si dhe nenet 28/4,333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

17) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndai shtetasit Ilir Duro, i biri i Agush, lindur me 25.04. 1972, banues nè
Tirane, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve” “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal’, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4. 333//2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

18) Caktimin e masés se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 ; K.Pr.Penale, ndaj shtetasit Lulzim Selimi, i biri i Namik, lindur me 05.03.1987,
banues ne Durres, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitia e narkorikeve”. “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminaP”. te parashikuara-nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4, 333//2 dhe 334/1 tE Kodit Penal.

19) Caktimin e masts se sigurimit “arrest ne burg”‘ e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Dhimiter Nina, i biti i Marko, lindur me 29.07.1983, banues ne Durres, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitia e narkotikève”». “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, tè parashikuara nga neni 283, paragrafi (t), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te Kodit Penal.

20) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Eledjo Dedej, i biri i Shpëtim, lindur me 12.07.1988,
banues ne Durrës, si i dyshuar pêr veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève” “Grupi i strukturuar kriminal?, “Kayerja e veprave nga grup: i strukturuar kriminaP”, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 t€ Kodit Penal.

21) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne shtèpP e parashikuar nga neni 237  K.Pr. Penale, ndaj shtetasit Enkeleda Bakalli, e bija e Zyhdi, lindur me 25.01.1978,
banuese ne Shijak, si e dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”. “Grupi i strukturuar kriminal*, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”‘, te parashikuara nga neni 283, paragrafi (I), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 te se organ JAS Shtetit Tirane.
3.
Oficerêt e Policise Giygësore te ngarkuar për ekzekutimin te zbatojne me perpikmëri ker) e nenit 246 te K.Pr. Penale, duke i dorëzuar menjehere proces-verbalin e veprimeve te kryera Prokurorit. 4. Ne rast mosgjetje te personit i cili kerkohet te arrestohet, Policia Gjyqësore të mbajè proces- mverbal ku te tregoje kerkimet e bêra nga ana e saj dhe tê njoftoje pa vonesë Prokurorin.

5. Ekzekutimi i kêtij vendimi duhet te kryhet ne mënyre te njekohshme per te gjithe personat e mèsipërm, nê date 26.01.2023.

PROKURORI

Klodjan Braho.