Mashtruesi i OJQ-ve kosovare, zëvendësministër i Ramës

386
Hajrulla Çeku është zëvendësministër për Turizmin dhe Mjedisin në Shqipëri. Por, ai ka qenë më përpara koordinator programesh në një OJF kosovare, e angazhuar në fushën e mjedisit dhe planifikimit urban.
Mashtruesi i OJQ-ve kosovare i cili ka marrë shumë e shumë fonde në emër të ruajtjes së trashëgimisë kulturore nuk ka bërë asgjë me gjithë këto fonde, por kjo nuk e ka penguar atë të bëhet zëvendësministër u Turizmit.
Prej se ka shkuar atje rrallë se ka marrë pjesë në ndonjë aktivitet. Por rehatinë duke se do ja prishin hetimet për disa prej projekteve, të cilat dyshohet se i ka keqpërdorur.
 Ndaj tij së shpejti do të nisin edhe hetimet për kohën sa ka qenë drejtor i organizatës “Ec ma ndryshe”. (monitor.com)