Jeni të sëmurë kronikë apo mbi 65 vjeç? Si do i merrni ilaçet e muajit, ja udhëzimi për farmacitë

112

Nëse jeni të sëmurë kronikë apo të moshuar mbi 65 vjeç që jetoni vetëm, në këtë periudhë lufte, barnat do t’u vijnë në shtëpi.

 

 

 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka nxjerrë një udhëzim për farmacitë.

 

Do të jenë mjekët e përgjithshëm ata që do të komunikojnë nëpërmjet telefonit, sms, skype apo ëhatsupp me pacientët për t’i komunikuar recetën.

dhe më pas farmacisti përgatit barnat dhe mundëson dërgimin pranë banesës.

Në momentin e dorëzimit sipas udhëzimit duhet të zbatohet në mënyrë rigoroze distanca 1.5 m largësi dhe për të garantuar gjurmueshmërinë prapa recetës së marrë duhet që pacienti të nënshkruajë që e ka marrë.

fghgfjhjhgjdsfgdsfdfs