Greqia ndryshon kushtet për hyrjen e qytetarëve shqiptarë

174
Sigal

Greqia ka ndryshuar kushtet për të gjithë personat që do të futen në territor.

Kushtet do të jenë të njëjta me ato që vlejnë dhe për qytetarët e BE-së dhe atyre të vendeve që janë përfshirë në certifikatën dixhitale evropiane.

Sipas njoftimit të ri të qeverisë greke që përcakton se deri në 21 shkurt 2022, udhëtarët që mbërrijnë në Greqi dhe që posedojnë një Certifikatë Dixhitale Covid të Bashkimit Evropian, nuk janë të detyruar të tregojnë një rezultat ekstra negativ të testit COVID pas mbërritjes së tyre.

Sipas të dhënave, shqiptarët, ata të 27 vendeve të BE dhe 32 të tjera jo-anëtare të BE-së që i janë bashkuar sistemit të Certifikatave Dixhitale Covid të BE-së, lejohet të futen duke treguar Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID, e cila përmban informacione për një nga sa vijon:

a) Certifikata e vaksinimit (për ata që kanë përfunduar vaksinimin për COVID-19 të paktën 14 ditë para mbërritjes) e vlefshme për 9 muaj pas përfundimit të vaksinimit bazë dhe pa afat për udhëtarët që kanë marrë dozën përforcuese, pra të tretën.

b) Certifikata e rikuperimit nga infeksioni SARS-CoV-2 e lëshuar 14 ditë pas ditës së testit të parë pozitiv për COVID-19 (PCR ose testi i shpejtë i antigjenit) dhe i vlefshëm për 180 ditë pas kësaj, ose:

c) Certifikata e rezultatit negativ të testit, përkatësisht rezultati negativ i testit molekular (PCR) i kryer deri në 72 orë përpara mbërritjes së planifikuar ose rezultati negativ i testit të Antigjenit të Shpejtë i kryer deri në 24 orë përpara mbërritjes së planifikuar.

Detyrimet e mësipërme janë të detyrueshme për të gjithë udhëtarët që hyjnë në vend, përfshirë fëmijët mbi 5 vjeç.

Vaksinat e pranueshme janë të: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson & Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Të gjithë udhëtarët që mbërrijnë në Greqi, pavarësisht nga certifikata që posedojnë, mund t’i nënshtrohen testit të detyrueshëm molekular të rastësishëm (PCR) ose Testit të Shpejtë të Antigjenit për COVID-19. Nëse jeni përzgjedhur, vini re se testimi është i detyrueshëm. Në rast refuzimi, autoritetet rezervojnë të drejtën të refuzojnë hyrjen në vend.

Përzgjedhja bëhet përmes një sistemi kampionimi me aplikimin e një algoritmi shëndetësor për vëzhgimin dhe mbrojtjen më të mirë epidemiologjike të vendit, i përdorur që nga vera e vitit 2020.