EMRAT/ Gjykata e Lartë do të ketë anëtarët e rinj për një muaj, kush janë kandidatët, sot vlerësimi

120

Këshilli i Lartë Gjyqësor njoftoi dje se procesi për plotësimin e Gjykatës së Lartë me tre gjyqtarë, është drejt fundit dhe në garë janë Sokol Sadushaj, Ilir Panda dhe Ervin Pupe.

Gjatë ditës së sotme, KLGJ-ja do të intervistojë, vlerësojë dhe miratojë pikëzimin e tyre përfundimtar për t’ia dërguar më pas Presidencës për emërim.

“Në zbatim të detyrimeve kushtetuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi hapjen e procedurës se ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve për 6 pozicione të lira, 3 në fushën e të drejtës administrative dhe 3 në fushën e të drejtës civile.

Sot, Këshilli miratoi vendimet për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve z. Sokol Sadushaj, z. Ervin Pupe dhe z. Ilir Panda për në Gjykatën e Lartë që vijnë nga radhët e juristëve të spikatur, përkatësisht në fushat e të drejtës administrative, civile dhe penale. Zhvillimi i intervistës së kandidatëve të mësipërm dhe miratimi i vlerësimit dhe pikëzimit përfundimtar të tyre, do të kryhet ditën e nesërme, datë 27.02.2020”, njoftoi dje KLGJ-ja.

KANDIDATËT

Sokol Sadushaj, aktualisht është drejtor i Shkollës së Magjistraturës dhe kërkon që të jetë pjesë e Gjykatës së Lartë në fushën e të drejtës administrative. Sadushi e ka nisur detyrën si prokuror në vitin 1986 në Prokurorinë e Vlorës, ndërsa ndër vite ka punuar si pedagog dhe ka qenë pjesë e Gjykatës Kushtetuese.

Ilir Panda e ka përfunduar studimet në vitin 1986 dhe gjatë viteve ka qenë pedagog, avokat, specialist në institucionet e drejtësisë si dhe Ministër i Drejtësisë. Ervin Pupe është kandidati i tretë, i cili është pedagog në Universitetin e Tiranës për të drejtën civile.

PROCEDURA

Duke iu referuar njoftimit zyrtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor me miratimin e kandidaturave, ato do të dërgohen në Presidencë dhe brenda 10 ditësh duhet të bëhet emërimi. Nëse institucioni i Presidentit nuk bënë emërimin brenda 15 ditëve, atëherë kandidati shpallet i emëruar. “Këshilli i Lartë Gjyqësor është angazhuar që të trajtojë me seriozitet dhe përgjegjësi çdo element të procesit, deri në përzgjedhjen e kandidatëve për propozim për emërim te Presidenti i Republikës.

Brenda 10 ditëve nga data e marrjes së vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Presidenti i Republikës duhet të emërojë kandidatin e propozuar nga Këshilli.

Nëse Presidenti refuzon emërimin, atëherë dekreti i refuzimit të kandidaturës përkatëse i kthehet Këshillit të Lartë Gjyqësor që me shumicë votash, vendos rrëzimin ose rivlerësimin e kandidatit.

Nëse Presidenti i Republikës nuk shprehet brenda 15 ditëve nga data e vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, atëherë kandidati shpallet i emëruar dhe fillon detyrën si anëtar i Gjykatës së Lartë”, shkruhet në njoftimin e KLGJ-së.