Eksperti i sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, Fadil Kepi: Përkeqësimi me ligj i kushteve për pension invaliditeti?!

420
Eksperti i sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore Fadil Kepi u përgjigjet pyetjeve të lexuesve së gazetës “Telegraf”
Ligji i ri që penalizon personat invalidë
Pyetje
Disa shikues të emisionit të mëngjesit “Koha për t’u zgjuar”, Forumi në “Shijak TV” dhe të disa medieve të tjera, pyesin, cilat janë kushtet për të përfituar pension invaliditeti?
Përgjigje
Mbështetur në nenin 35 të ligjit të sigurimeve shoqërore nr.7703, datë 11.5.1993, i cili ka qenë në fuqi deri në fund të vitit 2014:”personave të siguruar që bëheshin të paaftë për punë nga sëmundje të përgjithshme (veç rasteve të aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale) për të përfituar pension invaliditeti u kërkoheshin këto vite pune të siguruara në vendin tonë: mosha e personit pavarësisht nga gjinia minus 20, pjesëtuar me 2. Për shembull…


Për më shumë në botimin e nesërm të gazetës “Telegraf”
Sigal