Eksperti Fadil Kepi: Rastet kur pensionistët paguajnë ose jo kontributet shoqërore dhe nënat…

406
Rastet kur pensionistët paguajnë ose nuk paguajnë kontributet shoqërore dhe shpërblimi e leja për nënat shqiptare që lindin fëmijë jashtë vendit
Në ç’raste pensionistët që punojnë nuk paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, kur paguajnë dhe cilat janë procedurat? Shpërblimi dhe leja e lindjes për nënat shqiptare që lindin jashtë vendit
Disa lexues të gazetës “Telegraf” janë të interesuar të dinë në ç’raste pensionistët që punojnë nuk paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, kur paguajnë dhe cilat janë veçoritë dhe procedurat.

RASTET KUR PENSIONISTËT NUK PAGUAJNË KONTRIBUTE
Përgjigje, pensionistët të cilët kanë marrë tokë sipas ligjit nr.7501, datë 19.7.1991, kanë blerë tokë apo e kanë marrë me qira sipas ligjit dhe zhvillojnë veprimtari ekonomike në bujqësi, blegtori, frutikulturë, me bletë, bimë medicinale etj…
( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)