Dr.Jorgo Mandili: A është Koronavirusi qëllimi i fushatës mediatike për të zgjidhur luftën tregtare midis Kinës dhe Amerikës?

130

Nga Dr.Jorgo Mandili

Nga postimet në fb …
Lexoni por mos i besoni …..

Universiteti i Hamburgut në Gjermani publikoi këto të dhëna

Numri i vdekjeve në botë në dy muajt e parë të vitit 2020 (janar e shkurt)

2,360: Virusi Corona
69,602: Ftohtë i zakonshëm
140,584: Malaria
153,696: Vetëvrasje
193.479: Aksidente rrugore
240.950: HIV
358,471: Alkool
716,498: Pirja e duhanit
1,177,141: Kanceri
Shifrat jane vetem per muajt Janar dhe Shkurt 2020

Atëherë, a mendoni se virusi Corona është i rrezikshëm

ose
A është qëllimi i fushatës mediatike për të zgjidhur luftën tregtare midis Kinës dhe Amerikës?

ose
Për të zvogëluar tregjet financiare për të përgatitur fazën e tregjeve financiare për bashkime dhe blerje

ose
Të shesë bonot e thesarit amerikan për të mbuluar deficitin fiskal në to

ose
A është një panik i krijuar nga ndërmarrjet farmaceutike për të shitur produktet e tyre si ato sanitare, maska, ilaçe etj.?