Doni të studioni në Itali? Ja afati i fundit për të aplikuar për bursë

233
Sigal

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në Itali, tashmë mund të aplikojnë për bursa deri në datën 2 tetor, ora 14:00.

Njoftimin e ka bërë Ambasada e Italisë në Tiranë, ku sqaron të interesuarit që të aplikojnë në kohë.

Në kategorinë përfituese të këtyre bursave përfshihen dhe shqiptarët, për vitin 2020-2021.

Njoftimi i plotë:

Thirrja për bursat MAECI 2020-2021 është tani e hapur.

Thirrja parashikon ekskluzivisht rinovimin e bursave tashmë të vendosura dhe vetëm për kurset e mëposhtme:

– diplomë master;

– kurse AFAM;

– doktoratura kërkimore;

– përfundimi i kurseve trevjeçare të ndërmarra tashmë.

Thirrja e plotë për aplikime, që përmban dispozitat për prezantimin e aplikacioneve dhe udhëzimet në lidhje me procesin e përzgjedhjes së aplikimeve, është në dispozicion në studimin në portalin Itali kushtuar bursave (https://studyinitaly.esteri.it).

Kjo platformë përmban, në italisht dhe anglisht, të gjithë informacionin e dobishëm për mbajtësit e bursave, duke përfshirë udhëzimet për regjistrimin në institucionin e zgjedhur, metodat e pagesës tremujore të pagesave mujore të bursës dhe mbulimin e sigurimeve.

Thirrja do të jetë e hapur deri në orën 2.00 të pasdites (me kohën italiane) në 2 Tetor 2020. Aplikimet e marra pas afatit do të konsiderohen të papranueshme (përveç për arsye të jashtëzakonshme që justifikohen rast pas rasti).