Bordi rrit sërish çmimin e naftës, sa do të shiten benzina dhe gazi?

47
Sigal

Rriten sërish çmimet e karburanteve në vend. Bordi i Transparencës në datë 5 Korrik 2022, në mbledhjen e radhës vendosi se nafta do të shitet jo më shumë se 252 lekë/litri dhe benzina jo më shumë se 241 lekë/litri. Çmimi i gazit nuk ka ndryshuar.

Nga 1 korriku deri sot çmimi i naftës ishte 243 lekë/litri, i benzinës 235 lekë/litri dhe i gazit 81 lekë/litri.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 252 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 240 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 241 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 229 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 81 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me pakicë 69 Lekë /litri.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 5 Korrik ora 18.00 p.m dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Tërheqim vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtej vendimi.

Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit.

Jemi në monitorim të vazhdueshëm të ecurisë së bursave, me qëllim reagimin sa më të shpejtë.