Besa Shahini: RTSH Shkollë, sot do të transmetohen sipas këtyre programeve

172

RTSH Shkollë, sot do të transmetohen sipas këtyre programeve👇🏻 leksionet: abetare dhe gjuhë shqipe 1, 4, 5 (ora 10:30-12:00); matura (ora 13:30-14:30);
gjuhë shqipe dhe letërsi 10-12 (ora 18:00-19:30).

Pas transmetimit në RTSH-1, leksionet i gjeni në kanalin youtube të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë:

https://www.youtube.com/channel/UC21Y6wkN3En_HKFdt4yWxMQ