ARRSH: Do të mbyllen të gjitha hyrje-daljet e rrezikshme që nuk plotësojnë kriteret sipas standardeve në rrjetin rrugor kombëtar! Njoftim edhe për bizneset

142
Sigal

Autoriteti Rrugor Shqiptar, ka njoftuar se në bashkëpunim me Policinë Rrugore dhe Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit do të ndërmarrë aksion për mbylljen përfundimtare të të gjitha hyrjeve dhe daljeve të rrezikshme, të cilat nuk plotësojnë kriteret sipas standardeve.

Nëpërmjet një njoftimit të bërë nga ARRSH në faqen zyrtare në ‘Facebook’ bëhet me dije se aksioni konsiston në mbylljen me mbrojtëse anësore metalike dhe hapjen e kanaleve anësore të mbyllura në mënyrë të paligjshme nga ana e bizneseve në anë të rrugës.

Gjithashtu bizneset të cilat plotësojnë kriteret për të vijuar me ushtrimin e aktivitetit të tyre, por që nuk janë pajisur me autorizimin përkatës, duhet të përgatisin dokumentacionin sipas legjislacionit në fuqi dhe të aplikojnë tek e-albania.

NJOFTIM PËR MEDIAN DHE OPINIONIN PUBLIK:

Në kuadër të përmirësimit të sigurisë rrugore Autoritetit Rrugor Shqiptar së bashku me Policinë Rrugore dhe Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në datën 27.11.2021 do të ndërmarrë një aksion për evidentimin dhe mbylljen përfundimtare të të gjitha hyrje-daljeve të rrezikshme, të cilat nuk plotësojnë kriteret sipas standardeve në rrjetin rrugor kombëtar.

Aksioni konsiston në mbylljen me mbrojtëse anësore metalike dhe hapjen e kanaleve anësore të mbyllura në mënyrë të paligjshme nga ana e bizneseve në anë të rrugës.

Bizneset të cilat plotësojnë kriteret për të vijuar me ushtrimin e aktivitetit të tyre, por që nuk janë pajisur me autorizimin përkatës, duhet të përgatisin dokumentacionin sipas legjislacionit në fuqi dhe të aplikojnë tek e-albania.

Çdo projekt që do të paraqitet për hyrje-dalje, duhet të jetë i shoqëruar me një Raport Auditimi të Sigurisë Rrugore të përgatitur nga auditues i certifikuar.