AKU bllokon 22.9 ton kripë, ja arsyeja

525
Sigal

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi nga operatorët e biznesit ushqimor (OBU) të cilët kanë si aktivitet importimin, përpunimin dhe ambalazhimin e produktit kripë.

Nga kontrollet e ushtruara në 52 subjekte janë evidentuar problematika dhe mospërmbushje të kërkesave ligjore në hallkat e ndryshme të zinxhirin ushqimor “kripë për konsum njerëzor dhe industrinë ushqimore” për të cilat ka vendosur: urdhër-bllokimi për sasinë totale 22.9 ton kripë (thuajse tërësisht në OBU që importojnë kripë),

9 masa administrative “Gjobë” në vlerë totale 3,750,000 lekë (në OBU që importojnë kripë),

5 masa administrative “Paralajmërim”, kryesisht tek OBU që tregtojnë kripë për konsum njerëzor.

Nga kontrolli në operatorët e biznesit ushqimor që kryejnë import, përpunim dhe ambalazhim të produktit “kripë për konsum njerëzor dhe industrinë ushqimore” ka rezultuar mospermbushje e kërkesave ligjore dhe një sërë problematikash të tjera prandaj:

Në 5 subjekte që ushtrojnë veprimtari importuese janë vendosur 3 masa administrative “Gjobë” për import të parregullt me vlerë 3,000,000 lekë, 2 masa administrative “Gjobë” shtesë me vlerë 200,000 lekë, 2 masa administrative “Gjobë” për tregtim ushqimi të pasigurt dhe etiketim të parregullt me vlerë 400,000 lekë dhe 1 masë administrative “Gjobë” me vlerë 100,000 lekë për pengim të kryerjes së inspektimit. Gjithashtu në këto subjekte u bë dhe bllokimi i produktit kripë në sasi totale prej 22.3 ton kripë ne total.

Në 5 subjekte që ushtrojnë veprimtari përpunuese-paketuese, është konstatuar produkt kripë me nivel jodi më të ulët se norma e lejuar dhe si rrjedhoje inspektorët e AKU kanë urdheruar tërheqjen e menjëhershme nga tregu të produktit kripë për konsum njerëzor dhe në 3 prej subjekteve u vendos masa administrative “Paralajmërim” për mungesë të afishimit tek konsumatori.

në 42 subjekte që ushtrojnë veprimtari tregtuese, u konstatuan shkelje në lidhje me dokumentacionin per kthimin në origjinë të produkteve të bllokuara dhe mungesës së afishimit për njoftimin e konsumatorëve në 8 prej këtyre subjekteve dhe si rrjedhojë është marrë masa administrative “Paralajmërim”. Ndërsa në 1 subjekt është marrë masa administrative “Gjobë” në vlerën 50,000 lekë për etiketim të parregullt të produktit si dhe u bllokua sasia prej 600 kg kripë.

Gjatë kontrolleve të kryera u morën 82 mostra të produktit kripë për analizim të nivelit të jodit. Për 74 mostra të marra, raport-analizat rezultuan konform normave të lejuara ndërsa për 8 mostra të tjera raport-analizat rezultuan jashtë normave të lejuara dhe për rrjedhoje Autoriteti Kombetar i Ushqimit vendosi bllokimin e menjëhershëm të produktit dhe njoftoi Inspektoriatin Shtetëror të Shëndetësisë.