Një studim i institutit Idra dhe UN Woman sjell fakte tronditëse për ngacmimet seksuale të vajzave dhe grave në disa qytete të Shqipërisë.

Studimi i titulluar “Ngacmimi seksual dhe llojet e tjera të dhunës me bazë gjinore në hapësirat publike në Shqipëri”, duke trajtuar këtë fenomen sjell me detaje shkaqet e ngacmimeve të kësaj natyre.

Studimi është përqendruar në sigurinë e hapësirave urbane të bashkive në Tiranë, Durrës dhe Fier.

Për efekt të këtij studimi në qytetin e Tiranës janë zhvilluar gjithsej 350 intervista me gra dhe vajza, në zonën e njohur si “Astiri” dhe në qendër. Studimi mbërrin në përfundimin se, faktori më i lartë i rrezikut për zonën e “Astirit” konsiderohet të jetë mungesa e mjediseve të sigurta për gratë dhe vajzat, sidomos mbipopullimi i autobusëve. Ndërsa për qendrën e Tiranës, faktori më i lartë i rrezikut konsiderohen të jenë burrat dhe djemtë që konsumojnë substanca narkotike.

Një tjetër problematikë që ky studim evidenton është rreziku si pasojë e ndriçimit të pakët në zona të ndryshme në kryeqytet, dhe mungesa e theksuar e policëve, sidomos në zonën e “Astirit”, fenomen që vërehet edhe në qytete të tjera.

Gjetjet e këtij studimi janë një kambanë alarmi për autoritet vendore dhe qendrore përfshirë policinë për të frenuar ngacmimet seksuale të vajzave dhe grave në ambientet publike.