Specialisti Fadil Kepi: Si llogaritet pensioni për ish-të burgosurit politikë që kanë kryer dënimin duke punuar në miniera. Pensioni i shtetit, i kooperativave dhe njohja e viteve të punës për emigrantët

590

Pensioni i shtetit dhe i kooperativës, pensioni suplementar, sigurimet për të vetëpunësuarit në bujqësi dhe njohja e viteve të punës për personat që kanë punuar jashtë Shqipërisë

Ankesa për masën e pensionit

Pyetje

Pensionisti Yzedin Llanaj nga Fieri në letrën që na ka dërguar shkruan: Nuk jam dakord me masën e pensionit. I kam bërë ankesë komisionit të ankimit në drejtorinë rajonale të sigurimeve shoqërore dhe Komisionit Qendror të Ankimit në Institutin e Sigurimeve shoqërore në Tiranë, por përsëri me përgjigjen e tyre nuk jam bindur. Si veprohet në këto raste?

Përgjigje

Mbështetur në nenin 86 të ligjit të sigurimeve shoqërore nr.7703, datë 11.5.1993, të dy kërkesat tuaja janë të ligjshme..

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)