Tumori, riformimi i gjirit pas heqjes së tij

200

Kjo metodë mund të realizohet tek pacientet, të cilat nuk janë në stade të avancuara të sëmundjes

Shumë vite më herët ishte vështirë t’i besohet mendimit të riformimit, posaçërisht pas diturisë për rrezikshmërinë e kancerit të gjirit. Indikacion për rekonstruimin (riformimin)e gjirit janë: mastektomia radikale e modifikuar dhe psiko-onkologjike. Kundërindikacionet për rekonstruimin e gjirit janë: gjendja e përgjithshme e rëndë nga aspekti internistik, mundësitë teknike të kirurgut për të realizuar intervenimin, forma evolutive e kancerit, mastitit karcinomatoz, stadi i katërt i sëmundjes.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf