Rreziqet reale të diabetit

191

KUJDESI / Diabeti i pamjekuar ose i mjekuar keq, krijon në mënyrë të sigurt ndërlikime

Diabeti i pamjekuar ose i mjekuar keq krijon në mënyrë të sigurt ndërlikime. Ato janë të shumëllojshme. Sipas kohës së shfaqjes mund të ndahen në ndërlikime të mprehta (akute, urgjente të shpejta), të cilat do t’i përshkruajmë pas kapitullit të mjekimit dhe në ndërlikime të largëta, apo të ngadalshme, të cilat mund të grupohen në tri kategori të ndryshme, si më poshtë:

1. Ndërlikime që shfaqen në enët e imta të gjakut, në kapilarët e arteriet me kalibër shumë të vogël.

2. Ndërlikime aterosklerotike në enët e gjakut me kalibër të madh.

3. Infeksione e dëmtime në inde e organe të ndryshme të organizmit.

 Ndërlikimet arteriale të zemrës dhe trurit

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf