Kanceri i qafës së mitrës, parandalimi dhe trajtimi

440
Kanceri i qafës së mitrës formohet nga shumimi i pakontrolluar i qelizave malinje të lokalizuara në ekstremitetin e poshtëm të organit ku zhvillohet embrioni. Klasifikohet në karcinomë me qeliza luspore. Forma më e zakonshme e saj është adenokarcinoma që përfshin shtresën e jashtme të qafës së mitrës dhe godet pikërisht qelizat e gjëndrave të kësaj shtrese.
Epidemiologia dhe stadet 
Për më tepër në Gazetën Telegraf