Ja sëmundjet që nuk kanë simptoma për një kohë të gjatë

113

RREZIKSHMËRIA/ Shenjat paralajmëruese dhe vështirësia për t’i zbuluar ndërlikon punën e ekipi mjekësor

Disa sëmundje janë të dukshme, por disa gjendje zhvillohen ngadalë, dhe njerëzit zakonisht nuk vërejnë që sëmundja është shfaqur derisa bëhet shumë vonë. Për këtë arsye është e rëndësishme që të shkoni rregullisht në kontrolle dhe të lajmëroni mjekun edhe për ndryshimet e vogla që i ndjeni. Në çka duhet të keni kujdes të veçantë:

Nivelet e ulëta të vitaminës D

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf