Ja çfarë domethënie kanë kartonat e vegjël te pasta e dhëmbëve

143
Shumica e njerëzve kur blejnë pastë të dhëmbëve e lexojnë vetëm emrin e kompanisë. Ndërkohë përpos markës është e rëndësishme që të shikohet dhe në pjesën e poshtme të pastës së dhëmbëve, e cila tregon një gjë shumë të rëndësishme. Në pjesën e poshtme të pastës së dhëmbëve tregohet diçka tejet të rëndësishme. Në të tregohet se a është bërë pasta nga substanca organike apo jo
Prandaj, shkoni menjëherë në tualet dhe shikoni pastën e dhëmbëve. Në fund të saj duhet të jetë një katror me ngjyrë të kaltër, kuqe ose zezë. Ja çfarë domethënie ka secili nga katrorët: Nëse pasta e dhëmbëve e ka katrorin e zi, kjo do të thotë se pasta përmban vetëm kimikale Nëse pasta e dhëmbëve e ka katrorin e kuq, kjo do të thotë se pasta është e bërë nga kombinimi i kimikaleve me substanca natyrale
Nëse pasta e dhëmbëve e ka katrorin me ngjyrë të kaltër, kjo do të thotë se pasta përmban substanca natyrale dhe ilaçe. Katrori mban ngjyrë të gjelbër, kjo do të thotë se pasta e dhëmbëve ka vetëm përbërës natyral. Duke marrë parasysh këtë fakt, është mirë që nga tani pastat e dhëmbëve t’i blini me katrorin e gjelbër.