Infeksionet gjatë shtatzënisë, rastet kur rrezikohet bebi dhe cili mjekim lejohet

226

Ndiqni këshillat e mjekëve gjinekolog, sepse shtohet rreziku për dështime spontane dhe lindje të parakohshme

Infeksionet në shtatzëni kanë një domethënie specifike, duke u bazuar në faktin se bëhet fjale jo vetëm për infeksion të nënës, por edhe të fëmijës, që mund të lërë pasoja të më vonshme të rënda dhe të përhershme. Shkaktarët e infeksioneve janë të njëjtët, si në rastin jashtë shtatzënisë; viruset, bakteret, protozoaret. Sa më shumë që afrohet çasti i lindjes, më të mundshme janë infeksionet bakteriale (streptokokët e grupit B), ndërsa gjatë shtatzënisë, rendësi të veçantë kanë infeksionet virale (rubeola, varicela, citomegalovirus, parvo virus B19).

për më tepër exoni Gazetën Telegraf