Vendet vakante në Gjykatën e Lartë Nishani: Aplikimet deri në 15 dhjetor

123

TIRANE – Presidenti Nishani përmes një komunikate për shtyp, ka njoftuar vijimin e procedurave për plotësimin e dy vendeve vakante në Gjykatën e Lartë.

Në komunikatën e Presidentit Nishani, ftohen të gjitha subjektet e interesuara të dorëzojnë kërkesën e tyre për të qenë anbëtarë të Gjykatës së Lartë, duke nisur që nga data 5 deri më 15 dhjetor të këtij viti.

“Në vijim të procedurave (të cilat filluan më datë 10 tetor 2013 dhe vijuan më tej me datë 20 janar) për përzgjedhjen e kandidatëve për dy vende vakante në Gjykatën e Lartë, si dhe me qëllim plotësimin e listës së konkurruesve me prurje të reja, ftohen subjektet e interesuara të paraqesin kërkesën për t’u përzgjedhur si anëtarë të Gjykatës së Lartë. Afati për të paraqitur kërkesat për kandidatët e rinj fillon ditën e premte, datë 5 dhjetor 2014  dhe përfundon ditën e hënë, datë 15 dhjetor 2014.” thuhet në komunikatën për shtyp

Të interesuarit, të cilët plotësojnë kriteret e parashikuara nga ligji, duhet të dorëzojnë në Institucionin e Presidentit të Republikës dokumentacionin si më poshtë vijon:

1-    Kërkesë me shkrim;
2-    Fotokopje të dëshmisë së arsimit të lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë (e noterizuar);
3-    Përmbledhje të karrierës profesionale e shoqëruar me vërtetimet e lëshuara për çdo rast nga institucioni ose organi ku ka ushtruar detyrën, ose nga Dhomat Kombëtare të Avokatisë, Noterisë, Përmbarimit, etj.
4-    Fotokopje të dokumentit të identifikimit (e noterizuar).

Ndërkaq, nënvizohet se dokumentacioni i kandidatëve, të cilët plotësonin kushtet ligjore në dy shpalljet e mëparshme për këto dy vende vakante, emrat e të cilëve janë publikuar në faqen zyrtare të Institucionit të Presidentit, është i vlefshëm.