Sali Berisha: Politika e Ramës e damkosi Shqipërinë si Kolummbi e Evropës

99

Lajme nga Kanabistani! Radio zyrtare
gjermane, DW në një emision kushtuar kanabisit ne Shqipëri denoncon sa vijon:

-Viti 2016 është viti i Kanabisit për
Shqipërinë
– apo mbjelljes së tij masive në të gjithë vendin
– Vetëm në 17.5% të territorit pala italiane ka zbuluar 5204 ara me kanabis
-po të shumëzohen për të gjithë sipërfaqen e vendit rezultojnë 26.020 ara
kanabisi në mbarë vendin
-duhet të theksohet, se kjo industri kontrollohet nga njerëz të fuqishëm,
-me lidhje të konsiderueshme me përfaqësues të shtetit,
-duke nisur nga policë të thjeshtë, deri tek shefa që kanë lidhje me hallka në
shtet.

Këto deklaron për gjermanët dhe mbarë
botën Radio zyrtare gjermane, kurse Ediskobari, që me politikën e tij damkosi Shqipërinë
si Kolumbi e Evropes, beson se, do mund të fusë kanabisin në thes!