900 të dënuar do të lënë qelinë. Do të përfitojnë personat e dënuar me 3 vjet, deri në 30 nëntor 2018, atyre që u kanë mbetur 2 vite burgim, femrat w dënuara që janë 50 vjeç dhe meshkujt mbi 60 vjeç. Ja cilat veprat penale nuk përfitojnë

Jakup B. GJOÇA

Fushata elektorale afron dhe qeveria fillimisht dha “dhuratë” rritjen e rrogave që do fillojë 2 muaj para zgjedhjeve të 30 qershorit 2019. “Dhurata” e dytë elektorale e qeverisë për zgjedhjet vendore është projektligji i ri që qeveria e ka përgatitur dhe e ka gati për ta çuar në parlament, për amnistinë. Qeveria përkujdeset që amnistia të bëhet sa më afër datës së zgjedhjeve, sepse, nëse do të kishte tjetër qëllim, natyrisht, amnistia do të bëhej në prag të Ditës së Flamurit.

Amnistia

Rreth 900 të dënuar pritet t’u thonë, lamtumirë qelive, për shkak se përfitojnë nga amnistia, e cila duhet me parë të kalojë së shpejti në Parlament. Nga amnistia e fundit që u dha në 2016, përfituan mbi 700 të dënuar.

Ja cilët përfitojnë

Në projektligjin e propozuar nga qeveria, parashikohet të përfitojnë nga amnistia, të gjithë personat e dënuar me vendim të formës së prerë, me burgim deri në tre vjet, për dënime të dhëna deri më 30 nëntor 2018, pavarësisht kohës që u mbetet për të vuajtur. Gjithashtu, amnistohen të gjithë personat e dënuar me burgim, të cilëve deri në datën e hyrjes së fuqi të ligjit, u kanë mbetur pa vuajtur një periudhë deri në dy vite burgim. Një tjetër kategori, që përfitojnë janë femrat e dënuara, të cilat në datën e hyrjes së fuqi të ligjit, janë baras ose mbi moshën 50 vjeç, ndërsa meshkujt, baras ose mbi moshën 60 vjeç. Amnistohen gjithashtu personat e dënuar me burgim, të cilët në kohën e kryerjes së veprës penale, kanë qenë baras ose nën moshën 18 vjeç, përjashto ata që kanë kryer vrasje ose krime të tjera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Ja cilët nuk përfitojnë amnistinë

Po cilat janë kategoritë e të dënuarve që përjashtohen nga amnistia. Ja çfarë parashikon projektligji. “Të dënuarit për krime kundër njerëzimit, krime seksuale, vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit, apo ata që kanë kryer vepra penale kundër fëmijëve martesës ose familjes, nuk përfitojnë nga kjo amnisti”.   Në draft parashikohet se “Nuk përfitojnë nga amnistia, as të dënuarit për krime që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokrat të zgjedhjeve”. Një tjetër kategori që përjashtohet janë edhe personat të cilët i janë shmangur drejtësisë. Aktualisht projektligji i hartuar nga Ministria e Drejtësisë i është dërguar për mendim prokurorisë së përgjithshme dhe Ministrisë së brendshme. Pasi këto institucione të japin mendimin e tyre, drafti kalon për diskutim ne qeveri dhe votim në Parlament.