Presidenti Nishani dekreton shkarkimin dhe emërimin e ministrave

160
Presidenti Bujar Nishani ka dekretuar propozimet për shkarkim dhe emërim të ministrave të rinj.
DEKRET PËR SHKARKIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Niko Peleshi, Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë, shkarkohet nga kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10353
Tiranë, më 22 Maj 2017
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
Dekretoj
Neni 1
Zonja Ledina Mandija, emërohet Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10354
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR SHKARKIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Fatmir Xhafaj, ministër i Punëve të Brendshme, shkarkohet nga kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10355
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Dritan Demiraj, emërohet ministër i Punëve të Brendshme.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10356
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR SHKARKIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zonja Ogerta Manastirliu, ministër i Shëndetësisë, shkarkohet nga
kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10357
Tiranë, më 22 Maj 2017
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Arben Beqiri, emërohet ministër i Shëndetësisë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10358
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR SHKARKIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zonja Olta Xhaçka, ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shkarkohet nga kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10359
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zonja Xhulieta Kërtusha, emërohet ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10360
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR SHKARKIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Arben Ahmetaj, ministër i Financave, shkarkohet nga kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10361
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zonja Helga Vukaj, emërohet ministër i Financave.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10362
Tiranë, më 22 Maj 2017
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR SHKARKIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zonja Lindita Nikolla, ministër i Arsimit dhe Sportit, shkarkohet nga kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10363
Tiranë, më 22 Maj 2017
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zonja Mirela Karabina, emërohet Ministër i Arsimit dhe Sportit.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10364
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR SHKARKIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Petrit Vasili, ministër i Drejtësisë, shkarkohet nga kjo detyrë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10365
Tiranë, më 22 Maj 2017
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI

DEKRET PËR EMËRIM MINISTRI
Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,
D e k r e t o j
Neni 1
Zoti Gazment Bardhi, emërohet Ministër i Drejtësisë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10366
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI