Ndihma juridike, Ministri zgjedh se kush do t’i ndihmojë juridikisht shqiptarët kundër qeverisë!

290
Nga Lëvizja AntiSoros
Ja Nenet skandaloze të Ligjit që shkroi Soros dhe që u fut nga Ulsi Manja pa procedurë me kërkesë të Fondacionit Soros [ligj nr. 111/2017 për ndihmën juridike të garantuar nga shteti]. Ndihma juridike do të jepet vetëm nga 6 OJF-të e Soros që mbulojnë ndihmën juridike në Shqipëri, sepse vetëm ata plotësojnë kriteret që kanë shkruar vetë dhe buxhetin do ta mbulojë shteti, dmth ne, dhe me paratë që do ‘t’i marrë BE-së dhe gjithë ndërkombëtarëve të tjerë si ndihmë për Shqipërinë! Pra Fondacioni Soros për shembull do kujdeset për konfliktet që kanë qytetarët me Bashkinë e Lali Erit që iu grabit pronat gjoja për interes publik!

(Me kryq të kuq tregon se si u miratua në fillim duke autorizuar vetëm avokatët po që më pas u ndërrua si në faqen e parë që lejohet vetëm për OJF e Soros-it dhe u përjashtuan avokatët me kërkesë po të Soros)
KREU IV NDIHMA JURIDIKE PARËSORE
Neni 13 Dhënia e ndihmës juridike parësore
Ndihma juridike parësore jepet nga:
a) punonjësit me trajnim të posaçëm; 
b) nga organizatat jofitimprurëse të autorizuara; 
c) nga klinikat ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë.
Neni 15 Dhënia e ndihmës juridike parësore nga organizatat jofitimprurëse
Organizatat jofitimprurëse japin shërbime të ndihmës juridike parësore në përputhje me autorizimin e miratuar nga Ministri i Drejtësisë. Procedurat dhe dokumentacioni për autorizimin e tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.