KQZ shqyrton ditën e hënë shpenzimet buxhetore vjetore dhe fondet e partive

159
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 29.01.2018, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt vendimeve:
1. Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2018.
2. Për shpërndarjen e fondeve vjetore, partive politike për vitin 2018