KQZ/ Nga rinumërimi i 47 kutive Idrizi ka fituar 6 vota

125
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon rinumerimi e kutive te votimit ku PDIU pretendon te marre mandatin e Shpetim Idrizit, apo do t’i takoje Partise Socialiste.
Ne total nga numerimi i 47 qendrave te para qe u hapen, PDIU ka arritur te fitoje 6 vota, qe i ishin mohuara me 25 qershor.
Kutia 47
U rinumerua ne KQZ, kutia e 47, ku PDIU mori nje vote me shume. Nga plus 5 vota qe kishte deri me tani shkon ne plus 6 vota.
Kutia 46
Nuk ndryshon rezultati.
Kutia 45
Ne KQZ, eshte rinumeruar kutia 45 ku i ka dhene 5 vota plus PDIU-se.
Ne kete kuti u gjeten 10 vota me shume nga rezultati qe ishte ne tabele.
Pra nga 5 vota qe kishte PDIU ne tabele, 15 vota dolen nga rinumerimi i kutise.
Nga rezuitati deri me tani ishte me – 5 vota, dhe nga perllogaritjet i bie qe ka marre vetem 5 vota plus.
Nga rinumerimi i kutise 44, PDIU ka shkuar ne – 3 vota nga rezultati qe ruante nga zgjedhjet e 25 qershorit.
Nga 7 vota ne tabele PDIU-se iu gjeten vetem 4 vota ne kuti.
Per pasoje nga – 2 vota rezultati shkon ne – 5 vota per PDIU.
Kutia 43
Nuk ka ndryshim rezultati.
Kutia 42
Kutia e 42 e hapur ne KQZ nxori -9 vota PDIU. Në tabele gjithësej ishin 14 vota ndërsa në kuti i dolën vetëm 5 vota.
Pra nga 7 vota plus qe kishte shkon ne – 2 vota.
Kutia 41
Pas rinumerimit te kutise 41 PDIU ka marre dhe nje vote plus. Keshtu, kjo force politik fiton 7 vota plus nga rinumerimi deri me tani i 41 kutive nga 64 qe jane ne total.
Kutia 40
Nga rinumerimi i kurise 40, PDIU ka marre plus 5 vota. Nga 5 vota qe kishte ne tabelen e numerimit, ne kuti u gjeten 10 vota per kete force politike.
Ndersa nje vote plus e kishte nga rinumerimi i kutive me pare dhe shkon me 6 vota plus.
Nuk ndryshon rezultati.
Kutia 38
Nuk ndryshon rezultati.
Kutia 37
Ka perfunduar rinumerimi i kutise 37 dhe PDIU ka humbur 3 vota. Ne tabele kishte 8 vota, ndersa ne kuti iu gjeten 5 vota. Nga plus 4 vota tani ka plus 1 vote.
Kutia 36
Nuk ndryshon rezultati.
Kutia 35
Nga rinumerimi i kutise 35 PDIU ka arritur te marre 4 vota me shume. Nga 5 vota qe kishte ne tabele ne kuti iu gjeten 10. Pra ne kutine 34 PDIU ishte me -1 vote. Mga 5 te fituara ne total -1, mebetet ne kuoten me 4 vota plus.
Kutia 34
Nuk ndryshon rezultati.
Kutia 33
Me rinumerimin e kutise 33, PDIU ka marre nje vote. Nga 15 vota ne tabele, dolen 16 ne kuti. Pra nga -2 vota qe kishte nga rinumerimi i kutise 32, tani ka nje vote me pak, nga votat e marra me 25 qershor.
Kutia 32
Eshte rinumeruar kutia 32, dhe mesohet se PDIU ka 2 vota me pak se me 25 qershor.
Kutia 31
Nga rinumerimi i kutise 31, PDIU ka marre nje vote. Duke qene se ne tabele kishte 5 vota, nga rinumerimi dolen 6.
Nga -3 vota qe ishte me hapjen e kutise 30, tani shkon ne kuoten e – 2 votave.
Kutia 30
Nuk ka ndryshim rezultati. PDIU edhte ne kuoten e – 3 votave te fituara me 25 qershor.
Kutia 29
Me hapjen e kutisë 29 thuhet se PDIU ka marrë 1 votë. Nga -4 vota që kishte nga rezultati i hapjes se kutisë 28 tani ka -3 vota.
Kutia 28
Me hapjen e kutise 28 PDIU ka humbur 4 vota te cilat i kishte fituar me 25 qershor. Nga 12 vota qe kishte ne tabelen perfundimtare, ne kutine 28 dolen vetem 8 vota.
Kutia 26 dhe 27
Në kutinë e 26 PDIU humbi dhe tre vota qe i kishin mbetur nga rinumerimi i kutise 25 e cila permbysi rezultatin.
Nga 4 vota ne tabele doli qe kishte vetem 1. Ndersa me hapjen e kutise 27, nuk pati ndyshim rezultati.
Kutia 23, 24, 25
Deri ne hapjen e kutise numer 21 PDIU, kishte arritur te merrte 16 vota. Me hapjen e kutise 23 dhe 24 PDIU humbi 4 vota dhe zbriti ne kuoten e 12 votave.
Me pas, ne kutine 25 humbi 9 vota, pasi nga 20 vota qe kishte ne tabele, ne te vertet i dolen vetem 11 vota.
Ndersa tre votat qe i mbeten i humbi ne kutine 26 dhe rezulatati u zerua.
Rinumerohet QV nr. 1853, nuk ka ndryshim rezultati
Rinumerohet QV 1851/ Nuk ka ndryshim PDIU, PD dhe PS i hiqen nga nje vote
Rinumerohet QV 1771/ PS i hiqet nje vote/ PDIU i shtohet nje vote
Rinumerohet QV 1736/ PS 266/ PDIU i shtohen 8 vota, nga zero qe kishte, pasi i ishin dhene PDS
Rinumerohet QV 1744. Nuk ka asnje ndryshim rezultati
Rinumerohet QV 1670 me kete perfundim: PDIU i shtohet 1 vote, parrtite e tjera nuk ndryshojne
Rinumerohet Qv 1615/2 me kete rezultat: LSI i shtohet 1 vote, PS i hiqet nje vote, partite e tjera nuk ndryshojne
Mbyllet rinumerimi ne QV 1665 me kete rezultat: LSI i shtohen 2 vota, PS i hiqet nje vote dhe PD po ashtu i hiqet 1 vote.
Mbyllet rinumerimi i Qv 1608 me kete rezultat: PR i shtohen 2 vota. PD i hiqen 2 vota. PS dhe PDIU nuk ndryshojne.
Nga rinumerimi i Kutise 15 34 nuk ka ndryshim per PDIU, e PS, vetem LSI i hiqet nje vote
Ishte
PS 274
PDIU 13
LSI 54
Nga rinumerimi i kutise nr 15 38, PDIU nuk ka ndryshim votash, PS i shtohet nje vote:
Ishte Behet
PS 228 vota/ 229
PDIU 7 vota/ nuk ndryshon
Kutia 15 37/ Nga rinumerimi i kesaj kutive PS i zbriten dy vota:
Ishte
PS 305/ behet 302
PDIU 13/ nuk ndryshon
***
Pas rinumerimit te kutise se para, PDIU i shtohet nje vote. Behet fjale per rinumerimin e kutise 1552, ku ne 25 qershor PDIU kishte dale ne rezultat me zero vota.
Pas rinumrimit te kutise se dyte, PDIU i shtohen dy vota, te cilat i ishin numeruar padrejtesisht per PDS.
Numrimi i qendres se katert doli i sakte, pasi rinumerimi nuk solli asnje ndryshim terezultatit.
Hapen 4 kutite e para
Rezultatet e 25 qershorit/
Kutia 1552
PS 148 vota
PDIU 0 vota
Kutia 2213
PS 48
PDIU 1
KUTIA 1532
PS 244
PDIU 38
KUTIA 1587
PS 114
PDIU 0
Rinumerimi