KLP cakton prokurorët e përkohshëm. Ja emrat

160

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka caktuar prokurorët e përkohshëm dhe drejtuesit e Prokurorive në kryeqytet dhe rrethe.

KLP caktoi:

-Isa Jatën përkohësisht prokuror në Prokurorinë e Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda

-Julian Cafkën përkohësisht drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër

-Altin Dumanin drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda

-Rozeta Qirjaqin në pozicionin e drejtueses në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë

-Irena Çunotin përkohësisht në pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë