Këtu mund të kërkoni nëse emri juaj është në listën e Zgjedhjeve 2017

190
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Gjendja Civile publikojnë Listat Zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit 2017.
Çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë me të drejtë vote, mund të verifikojë emrin e tij/saj në:
– listat e publikuara online në linkun http://134.0.58.65/votinglistapp/
– listat e afishuara pranë Njësive Administrative.
Për çdo paqartësi, mungesë apo mospërputhje të dhënash, për të verifikuar qendrën tuaj të votimit mund t’i drejtoheni Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar.
Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në datën 25 Qershor 2017. Për 3 461 956 votues në total, do jenë 5 204 qendrat e votimit në rang vendi.