Këshilli i Lartë i Drejtësisë i ka dërguar Kuvendit të Shqipërisë listën me emrat e gjyqtarëve që plotësojnë kriteret për KED

179
Këshilli I Lartë I Drejtësisë në një njoftim të Sekretarit të Përgjithshëm Pjerin Prendi, I ka drejtuar Sekretares së Përgjithshme të Kuvendit të Shqipërisë Albana Shtylla, shkresën nr. 152/1 prot., datë 18. 01. 2016 “Lista me gjyqtarët që plotësojnë kriteret për tu përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”.
Në këtë listë përbri emrave të gjyqtarëve janë dhe gjykatat në të cilat gjyqtarët ushtrojnë detyrën e tyre.
1. Gjyqtar Andi CIVICI, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
2. Gjyqtar Artur KALAJA, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
3. Gjyqtare Elbana LLURI, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
4. Gjyqtar Ervin METALLA, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
5. Gjyqtar Fatri ISLAMAJ, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
6. Gjyqtar Desart AVDULAJ, pranë Gjykatës së Apelit Durres.
7. Gjyqtar Enton DHIMITRI, pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
8. Gjyqtar Olsi XHAVELLA, pranë Gjykatës së Apelit Korce.
9. Gjyqtar Aleks NIKOLLI, pranë Gjykatës së Apelit Shkoder.
10.Gjyqtare Alma LIcAJ, pranë Gjykatës së Apelit Vlore.
11.Gjyqtare Brikena UKPERAJ LUBONJA, pranë Gjykatës së Apelit Vlore.
12.Gjyqtare Klodiana GJYZARI, pima Gjykatës së Apelit Vlore.
13.Gjyqtare Margarita BUHALI, pranë Gjykatës së Apelit Vlore.
14.Gjyqtare Albana BOKSI, pranë Gjykatës së Apelit per Krime të Rënda.
15.Gjyqtar Gurali BRAHIMLLARI, pranë Gjykatës së Apelit per Krime të Renda; 16.Gjyqtare Altina NASUFI, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
17.Gjyqtar Amarildo LAcI, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
18.Gjyqtare Rilinda SËLIMI, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
19.Gjyqtare Bernina KONDI, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
20. Gjyqtare Blerona HASA, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
21. Gjyqtare Fjoralba PRIFTI, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
22. Gjyqtar Kastriot SËLITA, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;
23. Gjyqtar Artur MALAJ, pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
24. Gjyqtare Elda VRIONI, pranë Gjykatës Administrative td Shkalles së Parë Tiranë;
25. Gjyqtar Gentian MEDJA, pranë Gjykatës Administrative të Shkalles së Parë Tiranë;
26. Gjyqtare Gentiana MK/kJ, pranë Gjykatës Administrative të Shkalles së Parë Tiranë; 27. Gjyqtare Nafije CURRI HASKO, prune Gjykatës Administrative të Shkalles së Parë Tiranë;
28. Gjyqtare Klodiana VEIZI MEMA, pima Gjykatës Administrative të Shkallës së Pare Durrës.