Ish-informatori i Sigurimit të Shtetit përjashtohet nga shorti për KLP

323
Ish-informatori i Sigurimit të Shtetit, Kozma Jano, nuk do të përfshihet në listën e kandidatëve që do të futen në shortin për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për shkak të së kaluarës së tij.
Kryetari i Komisionit ad-hoc Ulsi Manja tha se “kemi një vendim nga Sigurimi i Shtetit për Kozma Janon dhe Autoriteti i Dosjeve kërkon hetim më të thelluar. “