Albana Vokshi: Mos lejo plehrat dhe drogën në shtëpi!

144

Nisma në Krujë/ Gratë dhe nënat duhet të ngrihen kundër drogës dhe plehrave


Gazeta Telegraf/  Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë ka nisur debatin publik
përsensibilizimin e grave dhe vajzave për rrezikun e importit të
plehrave.Kryetarja e LDGSH, deputetja Albana Vokshi gjatë takimeve në Krujëtha
se gratë dhe nënat duhet të ndalojnë planet e Edi Ramës për t’iucuar në prag të
shtëpisë; plehrat dhe drogën.“Rritja e numrit të grave të prekura nga tumoret
në Krujë për shkak tëndotjes nga  
plehrat   është tronditëse.   Rama 
i   kapur nga ma)a  votoiligjin për importin e mbetjeve të
rrezikshme. Shqipëria e mbushur medrogë dhe plehra përbën rrezik për demokacinë
dhe jeten. PD dorëzoinë Parlament )rmat për referendum për t’i thënë ‘Jo’
hyrjes në Shqipëritë mbetjeve të rrezikshme. Duhet t’i shpjegojmë qytetarëve
rrezikun eimportit të plehrave dhe mbjelljes së drogës që këtu në Krujë e
gjenedhe në oborret e shtëpive. Të bisedojmë me gratë, me nënat për të mos
lejuar vrasjen e fëmijëve tanë dhe shkatërrimin e rendit shoqëror”,– deklaroi
Vokshi. 


Ndërkohë   edhe   përfaqësuesja   e  
lartë   e   Forumit  
të   Gruas   në  
PartitëPopullore Europiane znj. Hillie van de Streek e quajti cinike
stimulimin embjelljes   së   hashashit  
dhe   propogandën   e  
qeverisë   për   importin  
eplehrave.Hillie   van   de  
Streek   tha   se:  
Qeveria   po   tregon  
paaftësi   për   tëmenaxhuar  
territorin.   Eshtë   cinike  
stimulimi   që   i  
bën   qeveria   juajmbjelljes së hashashit dhe legalizimit
të importit te plehrave. Ajo nukpo e bën detyrën   e saj dhe ju duhet t’i   kërkoni  
llogari  se pse po evonon
integrimin e vendit në BE. Ju thatë se në Krujë shkaqet kryesoretë rritjes së
numrit të grave me tumor janë mbetjet dhe ju duhet taadresoni këtë kërcënim
serioz për jetët tuaja. Forumi i Gruas së PartivePopullore   Europiane  
mbështet   dhe   përgëzon  
Kryetaren   e   LidhjesDemokratike të Gruas, znj. Albana
Vokshi për ‘një axhendë rajonale përte drejtat e grave’ . Ju duhet të
aktivizoheni për të ushtruar presion teqeveria për të ndryshuar gjendjen e
grave.