Nesër do të lexoni/ De-euroizimi, 3 arsyet e mëdha pse i duhet Shqipërisë

143
Opinion Prof.As Altin Hoti, ekspert për ekonominë
Procesi i euroizimit të ekonomisë, si edhe çdo proces tjetër në Shqipëri ka qenë i paplotë, shoqëruar me përdorimin krahas Lekut. Prandaj, zgjedhja e de-euroizimit të ekonomisë nga Banka Qendrore është një vendim tërësisht i drejtë dhe madje, i vonuar. Ky institucion, si emetuesi dhe “zotëruesi” i lekut, duhej të ishte i interesuar që paraja shqiptare të kryente plotësisht funksionet e saj. Njësoj si një pronar varkash, që buzë detit pranon të lejojë përdorimin e varkave të një pronari tjetër në zonën e bregut, që e menaxhon vetë. Duhet të kuptojmë, se de-euroizimi është thjesht eliminimi i funksionit të euros si mjet pagese. Pra, përdorimi vetëm i lekut për të blerë mallra dhe shërbime brenda territorit të vendit tonë. Po pse është kjo e rëndësishme dhe cilat janë disa efekte të këtij fenomeni?
Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje është e rëndësishme të kuptojmë lidhjen, që ekziston midis nivelit të çmimeve dhe sasisë së parave në qarkullim. Kështu, ekuilibri sasior i këmbimit PxQ=Mxυ, për ekonominë shqiptare ka një formë pak më të ndryshme :PxQ=(Mxυ)+….


Për më shumë lexoni nesër në Gazetën “Telegraf”