Përpara jush keni tri figura. Ajo çka duhet të bëni është e thjeshtë.

Duhet të gjeni se cila figurë është e ndryshme nga tjetra. A, B, apo C?

Forca, nëse e gjen në më pak se një minutë je një gjeni i vërtetë.