Në vitet e fundit, gjithnjë e më shumë vreshtat më të mira kanë kërkuar të bëjnë një “deklaratë” jo vetëm me verërat e tyre por me dizejnimin e kantinave, duke përfshirë arkitektët më të mirë në botë nga Renzo Piano deri tek Zaha Hadid.

Kjo do të thotë se kantinat e verës nuk janë më thjesht udhëtime anësore gjatë rrugës drejt tërheqjes kryesore – ato janë bërë destinacione në të drejtën e tyre. Ushqim dhe pije të klasit botëror, arkitekturë mahnitëse, strehim luksoz, vendosje idilike. Para vjeljes së rrushit (në hemisferën veriore, të paktën), AD Magazin, ju njeh me disa prej kantinave më të bukura të dizajnuara anembanë globit.

Antinori nel Chianti Classico

1. Antinori nel Chianti Classico Bargino, Itali

Archea Associati krijoi një punishte vere që zhduket në peizazhin toskan për familjen Antinori, e cila ka qenë në biznesin e verës për 28 breza. Struktura zvarrisëse përfshin një shkallë spirale të mrekullueshme në fasadën e saj të çelikut Cor-Ten dhe çati të mbuluara me rrush. Në kompleks gjithashtu ndodhen zyrat e kompanisë, një auditor me 200 vende, një restorant dhe një muze.

Trinchero Napa Valley

2. Trinchero Napa Valley Napa Valley, Kaliforni

Bashkëpunimi me projektuesin lokal Erin Martin dhe firmën San Francisco BAR Architects, familja Trinchero ka krijuar një punishte vere në nivelet e një vepre arti. Dizajni i pronës përzien influencat Italiane dhe ato të Kalifornisë e tregon historisë e familjes dhe rajonit, nga objekti i punimeve të kantonit si katedralja deri tek shpellat historike të verës. Shtesa e saj më e fundit është një dhomë provë prej 5.000 metra katrore që mburret me mobiliet me porosi, një instalim të përkohshëm të taksimit dhe një zonë prove VIP.

Mission Hill Winery

3. Mission Winery Hill në Kelowna, Kanada

Tom Kundig ka projektuar kompleksin Hilltop 120,000 metra katror në Winery të Mission Hill në West Kelowna, British Columbia. Ndërtesat dramatike janë të veshura në beton dhe rrethojnë një oborr qendror, i cili përmban një kullë me këmbanë prej 85 metra të lartë. Qendra e Edukimit të Verës shfaq një tapet Marc Chagall dhe përfshin një teatër të vogël.

Bodegas Ysios, in Spain’s Rioja region, was designed by Santiago Calatrava and completed in 2001, with an undulating aluminum-and-cedar roof that echoes the mountainous landscape. Its name is a tribute to Isis and Osiris, Egyptian gods closely linked to the world of wine.

4. Bodegas Ysios Spain

Bodegas Ysios, në rajonin Rioja të Spanjës, është projektuar nga Santiago Calatrava dhe përfundoi në vitin 2001, me një çati prej alumini dhe dru bredhi që i bën jehonë peizazhit malor. Emri i saj është një tribut për Isis dhe Osiris, perënditë egjiptiane të lidhura ngushtë me botën e verës.

Petra Winery, located near the ancient Tuscan village of Suvereto, was designed by Swiss architect Mario Botta and completed in 2003. The structure has architectural features reminiscent of other Botta designs, including a cylindrical core (as seen at the San Francisco Museum of Modern Art) and a plant-topped roof (similar to the one crowning the Cathedral of the Resurrection in Évry, France), but the building is firmly grounded in the region, with an exterior clad in rough-hewn pink stone from Verona.

5. Veraria Petra Suvereto, Itali

Veraria Petra, e vendosur në afërsi të fshatit të lashtë toskan të Suvereto, është projektuar nga arkitekti zviceran Mario Botta dhe përfundoi në vitin 2003. Struktura ka karakteristika arkitekturore që i ngjan dizajneve të tjera nga Botta, duke përfshirë një bazë cilindrike (siç shihet në Muzeun e Artit Modern të San Franciskos ) dhe një çati me mbulesë bimore (e ngjashme me atë që kurorëzon Katedralen e Ringjalljes në Évry, Francë), por ndërtesa është e vendosur me një veshje të jashtme me gurë rozë të pjekur në Verona.

Marqués de Riscal, a winery in Elciego, Spain, dating from the 1850s, commissioned Pritzker Prize winner Frank Gehry to create a structure that would serve as the center of its new City of Wine. The pink-hued titanium exterior of Gehry’s building, completed in 2006, is evocative of a joyous ribbon wrapped around a present. Along with the winery, the complex is also home to a hotel, restaurant, and a Caudalie spa.

6. Marqués de Riscal Elciego, Spanjë

Marqués de Riscal, një punishte vere në Elciego, Spanjë, që daton nga vitet 1850, porositi fituesin e çmimit Pritzker Frank Gehry për të krijuar një strukturë që do të shërbente si qendër e qytetit të ri të verës. Pjesa e jashtme e titanit me ngjyrë të kuqe të ndërtesës së Gehry, e përfunduar në vitin 2006, krijon idenë e një shiriti që mbështjellë një dhuratë. Së bashku me punishten e verës, kompleksi është gjithashtu vendndodhja e një hoteli, restoranti dhe një spa Caudalie.

In celebration of its 125th anniversary, R. López de Heredia, a venerable winery based in Spain’s Rioja region, hired Pritzker Prize winner Zaha Hadid to design a pavilion to house a shop and tasting room. The architect created a dramatic white triangular structure, completed in 2006, at the label’s headquarters in Haro that serves as a “bridge between the past, present, and future evolution of its world-famous bodegas.”

7. R. López de Heredia Rioja, Spanjë

Në festimin e përvjetorit të 125-të të saj, R. López de Heredia, një punishte vere e ndërtuar me bazë në rajonin e Rioja të Spanjës, fitoi çmimin Pritzker Zaha Hadid. Arkitekti krijoi një strukturë dramatike të bardhë trekëndore, e përfunduar në vitin 2006, e cila shërben si një “urë lidhëse midis të kaluarës, të tashmes dhe të evolucionit të ardhshëm të bodegasve të tij me famë botërore”.

Hoteliers Alex and Carrie Vik hosted a competition among Chilean architects in 2007 for a commission to design a winery for their new label, Vik. Smiljan Radic took the prize and created a long, low building at the center of the couple’s 11,000-acre estate in the Millahue Valley, south of Santiago. Radic, who designed this year’s Serpentine Pavilion in London, kept the building’s profile unobtrusive by creating underground levels for processing and storing wine. An expansive shallow pool that holds water used to cool the lower levels is crisscrossed with concrete pathways and decorated with boulders.

8. Vik Millahue Valley, Kili

Hotelierët Alex dhe Carrie Vik organizuan një konkurs midis arkitektëve kilian në vitin 2007 për të projektuar një punishte për etiketën e tyre të re, Vik. Smiljan Radiç fitoi konkursin dhe krijoi një ndërtesë të gjatë dhe të ulët në qendër të pasurisë së 11,000 hektarëve të çiftit në luginën Millahue, në jug të Santiago. Radiç, i cili e projektoi Pavilionin Serpentine të këtij viti në Londër, mbajti profilin e ndërtesës duke krijuar nivele nëntokësore për përpunimin dhe ruajtjen e verës. Një pishinë që mban ujin e përdorur për të ftohur nivelet më të ulëta është e përshkuar me rrugë betoni dhe zbukuruar me gurë.